Chwilowe Freezy komputera przez proces system?


(mamrotek) #1

Idąc za poradą użytkownika @NJNJ z mojego poprzedniego TEMATU zwracam się z prośbą o zerknięcie w logi. Może jest tam coś szczególnego co powoduje freezy systemu co 10 sec. Komputer przeskanowany ccleanerem, awdclenarem esetem.
FRST.txt (81,3 KB)
Addition.txt (49,8 KB)
Shortcut.txt (65,2 KB)


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
GroupPolicy: Ograniczenia <==== UWAGA
GroupPolicy\User: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-3253355830-1037806500-4212669946-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3253355830-1037806500-4212669946-1001 -> DefaultScope {437803AD-3477-49EE-9C9A-43E400F86BA2} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3253355830-1037806500-4212669946-1001 -> {437803AD-3477-49EE-9C9A-43E400F86BA2} URL = 
DPF: HKLM-x32 {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} hxxp://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
R2 ibtsiva; %SystemRoot%\system32\ibtsiva [X]
S0 mfeelamk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeelamk.sys [80920 2015-07-02] (McAfee, Inc.)
2017-09-05 22:48 - 2015-10-15 17:02 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-05-06 01:29 - 2017-05-06 01:29 - 000019535 _____ () C:\ProgramData\empty.ico
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
Task: {1BDE1C0A-0EC3-493C-A776-11C0D66CBD20} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {1E7B205B-A5C0-45D7-8BF4-414018F4AD05} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Mateusz) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.1.0\DriverBooster.exe
Task: {3EB9A0D4-00B6-44DA-9975-D7497B6C788D} - System32\Tasks\PDVDServ Task => C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVD10Serv.EXE
Task: {44EDD489-7402-4E47-88C5-619F2B3E8F2F} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2016-08-15] ()
Task: {50A398F5-F026-4023-98E9-4DC642FC5750} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {52802217-4E41-45DC-A0CD-5E1D69693BED} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Customer Feedback Program 64 35 => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Customer Feedback Program 35\Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent35.exe
Task: {5C603CE7-4801-4730-8774-6A83A428A213} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {692B2889-42DB-4212-BEE1-F7807B1862B1} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {94ED5B61-711C-4C93-9B39-40E2E56F5CAD} - System32\Tasks\{8FF5BE4B-4A12-4DDD-9EE7-CCFD4C69AE8B} => C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Mateusz\Downloads\MT65xx USB VCOM DRIVERS\MT65xx USB VCOM DRIVERS\InstallDriver.exe" -d "C:\Users\Mateusz\Downloads\MT65xx USB VCOM DRIVERS\MT65xx USB VCOM DRIVERS"
Task: {9D6C6022-68CD-4B6C-AB22-A7EC7FD39A24} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-06-22] (Google Inc.)
Task: {A19085A9-AD3F-49E8-B5D6-3D19A9ABB44A} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Customer Feedback Program => C:\Program Files\Lenovo\Customer Feedback Program\Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent.exe
Task: {A9572896-151E-4764-915D-F1B6A5AFFB07} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Customer Feedback Program 64 => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Customer Feedback Program\Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent.exe
Task: {C5F7A161-ABFA-45B0-A1E4-2ACD63E21255} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {E3259ABC-3D3C-4FD5-86C9-6A2183360094} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-06-22] (Google Inc.)
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Później skasuj folder C:\FRST