Czy można przywrócić stary wygląd Youtube na stałe?


(sensu) #1

Tymczasowo działa, ale jak zamknę i otworzę przeglądarkę ponownie to znowu jest po nowemu. Korzystam z firefox.


(Bogdan_G) #2

Ustawienia YT są przypisane do konta. Na każdej przeglądarce trzeba osobno przywracać stary wygląd YT i to na każdym koncie (chociaż można na YT dodać z 5 kont jednocześnie).
Jeśli zamykanie FF czyści za dużo, albo w ustawienie prywatności, żeby FF zezwalał zawsze na na ciasteczka, to bywa, że liskowi nie chce się pamiętać.


(sensu) #3

Zapomniałem, że wyłączyłem ciasteczka dla yt.

Wytłumacz, bo nie rozumiem.


(krystian3w) #4

Chyba ostatnio widziałem skrypt co to ogarnia:

https://greasyfork.org/pl/scripts/32906-get-me-old-youtube

Zobacz czy działa lepiej od tymczasowego przełączania się.


Sets Youtube to the old layout.

This small script will set the PREF cookie from Youtube to f6=8 After a automatically reload Youtube will deliver the old version. As long as it is available.


(Bogdan_G) #5

Na YT mam tak:


Czyli do ogarnięcia.


(krystian3w) #6

Ja tam nie narzekam na nowy poza opcjami playlisty:

Skrypt przywracający możliwość czytania playlist bez odtwarzania

(sensu) #7

Coś źle działa, ale to chyba dlatego, że korzystam z dodatków do zmiany wyglądu YT.


(krystian3w) #8

https://greasyfork.org/pl/scripts/34818-youtube-restore-classic

Jak coś to ma jedną negatywną opinię że nie działa ale się udało rozwiązać problem na Firefox.
Był też aktualizowany 3 dni temu, w porównaniu do pierwszego co podlinkowałem (tamten nie miał aktualizacji od 3 miesięcy).


Z kolei jak masz starszy Firefox to ciasteczko możesz zabezpieczyć przed edycją:
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/cookies-manager-plus/

Ale jakby zmienili jego zawartość nazwę to by trzeba je odbezpieczyć, a jak nazwę to w sumie i nawet usunąć i powtórzyć ustawienie starego wyglądu.


(sensu) #9

Rozwiązałem problem, miałem źle skonfigurowany 1 dodatek blokujący ciasteczka na yt.


(krystian3w) #10

Od jakiś 2 tygodni funkcja wyparowała z menu, podobno dalej działają metody skryptowe co robią odpowiednie ciasteczko i je monitorują:

https://cable.ayra.ch/tampermonkey/view.php?script=youtube_old_design.user.js

// ==UserScript==
// @name     Youtube old design
// @namespace  4c5725cd7d4b94b6f1784e759d5a43fbdd917971
// @version   0.1
// @description Activates the old YT design without messing with your other settings
// @author    /u/AyrA_ch
// @match    https://www.youtube.com/*
// @match    http://www.youtube.com/*
// @match    https://youtube.com/*
// @match    http://youtube.com/*
// @grant    none
// @run-at    document-start
// ==/UserScript==

(function () {
  var getDesignCookie = function (cookie) {
    //Find existing preferences
    var prefs = cookie.split("; ").filter(function (v) {
        return v.indexOf("PREF=") === 0;
      })[0];
    //No preferences, return new ones with design setting
    if (!prefs) {
      console.log("prefs not set in cookie");
      return "PREF=f6=8";
    }
    //Process all settings
    var entries = prefs.substr(5).split('&');
    var set = false;
    for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
      if (entries[i].indexOf("f6=") === 0) {
        set = true;
        //Set the old design flag
        var value = +entries[i].substr(3);
        if ((value & 8) === 0) {
          console.log("Activating old design and reloading...");
          entries[i] = "f6=" + (value | 8);
          window.setTimeout(location.reload.bind(location,true),100);
        }
        else{
          console.log("Old design already active. Doing nothing");
        }
      }
    }
    //Design flag setting doesn't exists. Adding it instead
    if (!set) {
      console.log("Activating old design and reloading...");
      entries.push("f6=8");
      window.setTimeout(location.reload.bind(location,true),100);
    }
    //Build cookie
    return "PREF=" + entries.join('&');
  };
  //Update cookie
  document.cookie = getDesignCookie(document.cookie) + ";domain=.youtube.com;path=/";
})();

/*
LICENSE:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The full license text can be found here: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

DISCLAIMER:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/