Dyskusja z CzatGPT

Postanowiłem zapytać CzatGPT o to, jakie partycje i jakie pliki tworzy ChromeOS FLEX.
Rozmowa okazała się dla mnie szokująca. Otóż okazało się, że algorytm ukrywa informacje i dopiero przyparty ostro do muru potrafi zdradzić dane. Przepraszam, że rozmowa jest długawa, ale zamieszczam, bo może przyda się komuś w bojach z tym softem.

Rozmowę można częściowo pominąć, wystarczy przeczytać ze dwie, lub trzy pierwsze wymiany zdań, i przejść do momentu pod koniec, oznaczonego tłustym drukiem. Tutaj SI przeprasza za barak odpowiedzi i nagle okazuje się, że odpowiedź jest inna niż to co sugerowano na początku.

ja
Rozmawiajmy po Polsku

si
Oczywiście! Z przyjemnością rozmawiam po polsku. Czym mogę Ci dzisiaj pomóc?

ja
Czy wiesz, jaki system plików jest używany w instalacji systemu ChromeOS Flex?

si
Tak, system plików używany w instalacji systemu ChromeOS Flex to system plików typu SquashFS. SquashFS jest rozwijanym przez firmę Google systemem plików dla instalacji systemu ChromeOS, który jest zoptymalizowany do pracy z pamięciami flash i innymi nośnikami o ograniczonej pojemności. SquashFS jest systemem plików typu read-only, co oznacza, że nie można w nim wykonywać operacji zapisu. Jest to celowe ograniczenie, ponieważ ma ono zapewnić bezpieczeństwo systemu i zapobiec uszkodzeniu pamięci flash w przypadku awarii systemu.

ja
skoro można wyłącznie odczytywać dane z takiego dysku, to w jaki sposób działa w tym systemie zapis plików, np. gdy użytkownik wgrywa na komputer z ChromeOSFlex swoje dane.?

si
ChromeOS Flex umożliwia zapis plików na dysku twardym lub na innym nośniku pamięci masowej, takim jak pendrive lub karta pamięci. W przypadku, gdy użytkownik chce zapisać pliki na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, pliki są zapisywane bezpośrednio na tym nośniku, a nie na systemie plików SquashFS. W ten sposób użytkownik może swobodnie zapisywać pliki i dokonywać zmian w swoich danych, niezależnie od systemu plików SquashFS.

Należy jednak pamiętać, że system ChromeOS Flex jest zoptymalizowany do pracy z pamięciami flash i innymi nośnikami o ograniczonej pojemności, dlatego też niektóre operacje zapisu mogą być wolniejsze niż w przypadku innych systemów operacyjnych, takich jak Windows czy Linux.

ja
jeśli zainstalujemy system na dysku twardym, lub SSD, to po zainstalowaniu systemu, można na nim zapisać pliki np. pobrane z Internetu lub z innych nośników. Zatem albo system plików stosowany przy ChromeOSFlex pozwala na zapis, albo partycje na dysku są również w innych systemach plików.

si
Tak, jeśli zainstalujesz system ChromeOS Flex na dysku twardym lub na nośniku typu SSD, to po zainstalowaniu systemu będziesz mógł zapisywać pliki na tym nośniku tak jak w przypadku innych systemów operacyjnych. System plików SquashFS używany w instalacji systemu ChromeOS Flex jest systemem plików typu read-only, co oznacza, że nie można w nim wykonywać operacji zapisu. Dlatego też pliki są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na systemie plików SquashFS. W ten sposób użytkownik ma możliwość swobodnego zapisywania plików i dokonywania zmian w swoich danych, niezależnie od systemu plików SquashFS.

ja
Co oznacza zapis bezpośredni na dysku urządzenia ChromeOSFlex? Czy pomijany jest system SquashFS? A jeśli tak to w jakim systemie są zapisywane inne dane?

si
Zapis bezpośredni na dysku lub innym nośniku pamięci masowej oznacza, że pliki są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na systemie plików SquashFS. System plików SquashFS jest używany tylko do przechowywania instalacji systemu ChromeOS Flex i nie jest używany do zapisywania innych plików.

Gdy użytkownik zapisuje pliki na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, są one zapisywane w systemie plików, który jest używany na tym nośniku. W przypadku dysków twardych lub nośników SSD stosowane są zazwyczaj systemy plików typu NTFS lub exFAT w systemie Windows lub systemy plików typu ext4 lub btrfs w systemie Linux.

Jeśli użytkownik zapisuje pliki na karcie pamięci lub pendrive, pliki te są zapisywane w systemie plików, który jest obsługiwany przez dany nośnik pamięci masowej. W przypadku kart pamięci i pendrive’ów stosowane są zazwyczaj systemy plików FAT32 lub exFAT.

ja
Jeśli włożę do komputera wyłącznie jeden dysk np. SSD, następnie zainstaluje na nim system ChromeOSFLex, to otrzymam wtedy komputer z dyskiem, na którym są partycje w systemie plików SquashFS. Jeśli jednak pobiorę dane na ten komputer, to muszą one być zapisane na tym dysku, skoro tak i skoro system SquashFS nie pozwala na zapis, to oznacza, że oprócz tego systemu plików, dysk musi mieć partycje w innym systemie zapisu. Czy wiesz w jakim systemie, oprócz SquashhFS tworzy partycje ChromeOSFlex podczas instalacji?

si
Podczas instalacji systemu ChromeOS Flex na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, system ten tworzy partycję w systemie plików SquashFS, która jest używana do przechowywania instalacji systemu. Natomiast pliki, które pobierasz na komputer z systemem ChromeOS Flex lub pliki, które tworzysz na tym komputerze, są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na partycji w systemie plików SquashFS.

System plików, w którym są zapisywane pobierane lub tworzone pliki, zależy od tego, jaki nośnik pamięci masowej jest używany. Jeśli używasz dysku twardego lub nośnika SSD, pliki mogą być zapisywane w systemie plików NTFS lub exFAT w systemie Windows lub systemie plików ext4 lub btrfs w systemie Linux. Jeśli używasz karty pamięci lub pendrive’a, pliki mogą być zapisywane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

ChromeOS Flex nie tworzy automatycznie dodatkowych partycji na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej poza partycją w systemie plików SquashFS, która jest tworzona podczas instalacji systemu. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe partycje na swoim dysku, możesz to zrobić ręcznie, używając narzędzia do tworzenia partycji, takiego jak np. Disk Management w systemie Windows lub narzędzia GParted w systemie Linux.

ja
Jak to możliwe, że ChromeOSFlex nie tworzy innych partycji podczas instalacji, a po pobraniu pliku z Internetu zapisuje dane na tym samym dysku, na którym został zainstalowany? Dzieje się tak również, gdy nie podłączymy jakiegokolwiek innego dysku, oprócz tego na którym zainstalowany został system ChromeOSFLEX. Nawet jeśli przyjmiemy, że dopiero w momencie pobierani pliku i zapisu, jest tworzona jakaś partycja, lub jakiś system plików, to jaki to jest system plików?

si
Podczas instalacji systemu ChromeOS Flex na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, system ten tworzy partycję w systemie plików SquashFS, która jest używana do przechowywania instalacji systemu. Jednak pliki, które pobierasz na komputer z systemem ChromeOS Flex lub pliki, które tworzysz na tym komputerze, są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na partycji w systemie plików SquashFS. W ten sposób użytkownik ma możliwość swobodnego zapisywania plików i dokonywania zmian w swoich danych, niezależnie od systemu plików SquashFS.

System plików, w którym są zapisywane pobierane lub tworzone pliki, zależy od tego, jaki nośnik pamięci masowej jest używany. Jeśli używasz dysku twardego lub nośnika SSD, pliki mogą być zapisywane w systemie plików NTFS lub exFAT w systemie Windows lub systemie plików ext4 lub btrfs w systemie Linux. Jeśli używasz karty pamięci lub pendrive’a, pliki mogą być zapisywane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

W przypadku, gdy podłączysz tylko jeden dysk do komputera i zainstalujesz na nim system ChromeOS Flex, pliki pobierane z Internetu lub tworzone przez użytkownika będą zapisywane bezpośrednio na tym dysku, a nie na partycji w systemie plików SquashFS. System plików, w którym są zapisywane te pliki, zależy od tego, jaki system plików jest używany na tym dysku. Jeśli używasz dysku twardego lub nośnika SSD, pliki mogą być zapisywane w systemie plików NTFS lub exFAT w systemie Windows lub systemie plików ext4 lub btrfs w systemie Linux. Jeśli używasz karty pamięci lub pendrive’a, pliki mogą być zapisywane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

Nie tworzy się automatycznie żadnych dod

ja
A skąd wiadomo jaki jest ten inny system plików? Przecież podczas instalacji mamy na nim czysty dysk. Nie ma jakiejkolwiek partycji i nie ma żadnego systemu. Podczas instalacji są tworzone partycje SquashhFS i jest instalowany system. Zatem nie tylko nie tworzymy jakiejkolwiek innej partycji w innym systemie, ale też nie podłączamy niczego innego. A jednak plik pobrany z Internetu zapisuje się na dysku. Podobnie można zapisać pliki z pendrive czy innego nośnika. Zatem system musi tworzyć jakąś partycję n takie dane, i używać jakiegoś systemu plików. Co więcej, skoro podczas instalacji nie mamy wpływu na to jakie są partycję i system jest instalowany instalatorem, to decyzje o tym jaki inny system do zapisu plików użyć musiały być podjęte wcześniej przez twórców.

si
Jeśli zainstalujesz system ChromeOS Flex na czystym dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, to podczas instalacji zostanie utworzona partycja w systemie plików SquashFS, która będzie używana do przechowywania instalacji systemu. Nie tworzy się automatycznie żadnych dodatkowych partycji na tym dysku poza partycją w systemie plików SquashFS.

Po zainstalowaniu systemu ChromeOS Flex i podłączeniu dysku twardego lub innego nośnika pamięci masowej do komputera, będziesz mógł zapisywać pliki na tym nośniku, tak jak w przypadku innych systemów operacyjnych. Pliki te są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na partycji w systemie plików SquashFS. W ten sposób użytkownik ma możliwość swobodnego zapisywania plików i dokonywania zmian w swoich danych, niezależnie od systemu plików SquashFS.

System plików, w którym są zapisywane pobierane lub tworzone pliki, zależy od tego, jaki nośnik pami

ja
Jest tutaj sprzeczność. Skoro system nie tworzy innych systemów, skoro nie podłączamy żadnego innego nośnika, skoro mamy wyłącznie system ChromeOSFlex, to jeśli pobieramy pliki z Internetu muszą one być gdzieś zapisywane i są zapisywane na dysku, który znajduje się w komputerze i na którym jest zainstalowany ChromeOSFLex. Skoro system zainstalował się automatycznie za pomocą instalatora, to nie istnieje możliwość, aby pojawiły się tam partycje albo systemy plików inne niż te jakie przewidzieli twórcy systemu. A ponieważ pliki pobrane z Internetu zapisują się na takim dysku, to oznacza, że musi tam istnieć jakaś partycja z systemem umożliwiającym zapis. A skoro system sam stworzył wszystkie partycje, to czy wiesz, w jakim jeszcze innym systemie oprócz SquashFS są tworzone partycje albo partycja.

si
Jeśli zainstalujesz system ChromeOS Flex na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, to podczas instalacji zostanie utworzona partycja w systemie plików SquashFS, która będzie używana do przechowywania instalacji systemu. Nie tworzy się automatycznie żadnych dodatkowych partycji na tym dysku poza partycją w systemie plików SquashFS.

Po zainstalowaniu systemu ChromeOS Flex i podłączeniu dysku twardego lub innego nośnika pamięci masowej do komputera, będziesz mógł zapisywać pliki na tym nośniku, tak jak w przypadku innych systemów operacyjnych. Pliki te są zapisywane bezpośrednio na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej, a nie na partycji w systemie plików SquashFS. W ten sposób użytkownik ma możliwość swobodnego zapisywania plików i dokonywania zmian w swoich danych, niezależnie od systemu plików SquashFS.

System plików, w którym są zapisywane pobierane lub tworzone pliki, zależy od tego, jaki nośnik pamięci masowej jest używany. Jeśli używasz dysku twardego lub nośnika SSD, pliki mogą być zapisywane w systemie plików NTFS lub exFAT w systemie Windows lub systemie plików ext4 lub btrfs w systemie Linux. Jeśli używasz karty pamięci lub pendrive’a, pliki mogą być zapisywane w systemie plików FAT32 lub exFAT.

ChromeOS Flex nie tworzy automatycznie dodatkowych partycji na dysku twardym lub innym nośniku pamięci masowej poza partycją w systemie plików SquashFS, która jest tworzona podczas instalacji systemu. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe partycje na swoim dysku, możesz

ja
Nie podłączam żadnego dysku twardego. jest tylko systemowy. A mimo to mogę zapisywać pliki. Z tego co widzę nie masz pojęcia jak to się dzieje i powtarzasz ciągle te same dane. Nie jest możliwe, aby pobrane dane zostały zapisane na dysku, skoro jest tam wyłącznie SquashFS, nie jest też możliwe aby zostały zapisane na innym nośniku, bo żadnego innego tam nie podłączam. Zatem możliwości są jedynie dwie, albo jednak można zapisywać w SquashFS, albo oprócz tego systemu są tworzone jeszcze inne systemy plików. Nie istnieje inna możliwość. A zatem po prostu brakuje ci danych o tym, lub masz niepoprawne dane.

I tutaj nagle SI zmienia zdanie !!!

si
Przepraszam, że nie odpowiedziałem na pytanie dotyczące systemu plików, w którym są zapisywane pobierane lub tworzone pliki na ChromeOS Flex.

W przypadku komputera z systemem ChromeOS Flex, pobierane pliki są zapisywane w systemie plików, który jest używany do przechowywania danych użytkownika. W ChromeOS Flex, system plików, który jest używany do przechowywania danych użytkownika, nazywa siě „FUSE” (File System in User Space). Jest to system plików wirtualny, który pozwala na przechowywanie plików na nośniku pamięci masowej, takim jak dysk twardy lub karta pamięci, ale nie wymaga stworzenia osobnej partycji na nośniku pamięci masowej.

Dziękuję za pytanie i mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, w jaki sposób działa zapis plików na komputerze z systemem ChromeOS Flex. Jeśli masz jakieś inne pytania lub wątpliwości, chętnie na nie odpowiem.

Potem wydusiłem jeszcze więcej informacji o działaniu tego systemu i jak to tam jest zrobione, ale wcale nie śpiewał jak ptaszek, tylko dosyć ciężko się wyciągało dane.
Jak kogoś interesuje, to info jak to działa jest w temacie o 3 systemach, z którego jest link tutaj. co widać na samym dole.

:face_with_hand_over_mouth: :wink:

Też sobie jakiś czas temu pogadałem z tym AI. Wnioski? Jest nieźle, ale potrafi zmyślać, jak „nie wie”. A nawet, jak powinien „wiedzieć”, to potrafi pisać głupoty. Utrzymuje kontekst wypowiedzi, ale często się powtarza. Do tego nadal nie rozróżnia niuansów oraz nie koryguje błędów mowy potocznej (np. ciężar - masa - waga). Kilka screenów z moich rozmów:

Jak płynie prąd?

Tu postanowiłem trochę przed nim się „powymądrzać” i zobaczyć, co i jak odpowie:

A tu zapytałem o ciężar kilograma gwoździ i pór:

Najwieksze problemy ma gdy pytamy o szczegóły jakichś znanych książek itp. rozprawki są w sieci, więc łyknął, ale wygaduje straszliwe głupoty.

Tak czy inaczej, Google ma konkurencję, najdalej za kilka lat, świat się zmieni i to bardzo. To postęp na miarę internetu i telefonu komórkowego.

Oj tak, sztuczna inteligencja (nie chodzi mi o tę z ChatGPT) rośnie w siłę na naszych oczach. Już dziś potrafi niesamowicie dużo, a co będzie za kilka lat? Algorytmy uczenia maszynowego i rosnąca moc obliczeniowa AI (a kto wie, czy w końcu nie powstanie prawdziwy komputer kwantowy), to będzie przełom. Sam nie wiem, czy to dobrze, czy źle. :wink:

Jeszcze trochę brakuje :slightly_smiling_face: Kto wie, może kiedyś.

To tzw. AI? A ja myślałem ze posty niektórych uczestników tego forum. Po imprezie.
Pozdrawiam was chlopaki
:rofl:

Bardzo mało. Proszę bardzo, pokaże ci przykład jak fantastycznym narzędziem jest taki chat już dzisiaj.

ja
Czy możesz napisać mi artykuł o tym czym różnią się dyski ssd od hdd który ma nie więcej niż 500 słów?

SI
Oczywiście! Dyski SSD (Solid State Drives) różnią się od dysków HDD (Hard Disk Drives) w kilku ważnych aspektach.

Przede wszystkim, dyski SSD są zbudowane z pamięci flash, podczas gdy dyski HDD składają się z talerzy, głowic i silników. Pamięć flash jest szybsza i bardziej niezawodna niż talerze i głowice, dlatego dyski SSD są zazwyczaj szybsze, bardziej wytrzymałe i mniej podatne na uszkodzenia niż dyski HDD.

Kolejną ważną różnicą jest pojemność. Dyski HDD mogą mieć pojemność nawet do 4 TB, podczas gdy dyski SSD są ograniczone do maksymalnie 2 TB. Jednak dyski SSD są coraz bardziej powszechne i dostępne w większych pojemnościach, więc różnica ta powoli zanika.

Różnica w cenie jest kolejnym ważnym czynnikiem. Dyski HDD są zazwyczaj tańsze od dysków SSD o podobnej pojemności, ale ceny dysków SSD spadają, co sprawia, że stają się coraz bardziej opłacalne.

Ponadto dyski SSD są zazwyczaj mniejsze i lżejsze od dysków HDD, co jest ważne dla tych, którzy chcą przenosić swoje komputery lub inne urządzenia z dyskami twardymi.

Wreszcie, dyski SSD są bardziej energooszczędne niż dyski HDD, ponieważ nie wymagają silników do pracy. Oznacza to, że urządzenia z dyskami SSD mogą działać dłużej na jednym ładowaniu niż urządzenia z dyskami HDD.

Ogólnie rzecz biorąc, dyski SSD są szybsze, bardziej niezawodne, mniejsze i bardziej energooszczędne niż dyski HDD, ale są również droższe. Dla wielu osób korzyści z dysków SSD przeważają nad ich …

Lekka edycja, lekka zmiana, i można trzaskać artykuły co 10 minut. Myślę, że przy odrobinie inwencji nawet na bieżąco, reagując na komentarze i zmiany na rynku.

Np. Wikipedia, która sama się aktualizuje w miarę odkryć i zmian na rynku, albo ciągle aktualne artykuły.

Do tego asystent, który potrafi odpowiedzieć na większość pytań. A wyobraź sobie, co się stanie gdy taki system otrzyma możliwość interakcji. Stoimy w przededniu czasów, w których najpierw symulacje takie jak czat GPT wkroczą na rynek, potem do każdego telefonu, a potem zacznie się automatyzacja olbrzymiej ilości dziedzin. Najpierw redaktorzy, potem księgowi, analitycy itd. idę o zakład, że już działają takie systemy, tylko teraz wszystko wkroczy do domu Kowalskiego.

Juz od dawna zyjesz w czasach w których ktoś ci mówi co masz robić, w co masz wierzyć, co jest prawdą a co nie.
To od ciebie zalezy czy w to wierzysz.
Na szczęscie zawsze będzie realny świat i ci którzy na nim tworzą i dzięki temu zarabiaja, więc w bajki nie wierzą.
P.S. By więcej zarobić, sami je tworzą. Wierzacych w nie idiotów nie brakuje na tzw. Zachodzie.
Czego przykładem jest wiara ze aplikacja SI pokona mózg człowieka, nawet gdy to idiota.

Za chwilę staną się zbędni niektórzy artyści, redaktorzy itd. tak samo jak ileś lat temu, przestali być potrzebni skrybowie, kołodzieje czy druciarze.

Zmieni się świat na 100%.

Mózg człowieka został pokonany już dawno w wielu dziedzinach, zostają nieliczne partie dotyczące emocji czy twórczego myślenia.

Albo świadomości. Takie tam szczególiki :slightly_smiling_face:

Powyższe nie są w żaden sposób niezbędne do wyręczania człowieka w wielu zadaniach które jeszcze niedawno wydawały się wykonalne wyłącznie dla umysłu ludzkiego.

Jasne, ale nawet mimo to, określenie „sztuczna inteligencja” wydaje mi się sporym nadużyciem.

Arkusz kalkulacyjny też skutecznie wyręcza umysł człowieka.

Bo to wszystko są dla niektórych synonimy „sztucznego człowieka”. A przecież tu zupełnie nie o to chodzi. Proponuję ujęcie protetyczne. Łopata i koparka w takim ujęciu są sztucznymi i znacznie sprawniejszymi protezami rąk, okulary są protezą wzroku, a samouczące się algorytmy są protezą myślenia.

„Sztuczna inteligencja” to w 99% zastosowań tylko określenie marketingowe. Algorytmy i automatyzacja, ot i większość zastosowań.

Oczywiście, mamy tutaj na myśli oprogramowanie służące do przedstawiania w postaci tekstowej agregowanej wiedzy, której jakość i sposób przedstawiania działa w oparciu o algorytmy bazujące na zadowoleniu odbiorcy.

A swoją drogą, jakby ktoś potrzebował skrypty do Mikrotika, to napisanie skryptu sprawdzającego połączenie LTE i resetującego je w przypadku braku komunikacji z Internetem, trwało z minutę, plus dodatkowa minuta na uwzględnienie poprawek i zmian jakich sobie zażyczyłem.

Skrypt, działa poprawnie.

Kolejny, to analiza wszystkich „bandów” na których jest najlepszy ping i transfer, a następnie połączenie na najszybciej działających.

Pisanie takich rzeczy to wręcz przyjemność, jak z generatora, wystarczy tylko zasugerować poprawki, zmiany, dodatkowe funkcje i leci wszystko jak z bicza strzelił.

Muszę zobaczyć jak radzi sobie z bardziej zaawansowanymi zadaniami. :grinning:

Ciekawe zabezpieczenie, przy pisaniu kodu programów, ChatGPT celowo robi przynajmniej jeden błąd.
Ale można bez trudu to poprawić. Oto wynik, program napisany przez CzatGPT dla systemu Windows.
Program sprawdza jakie mamy parametry komputera, procesor, pamięć, dysk, Kartę GX, model płyty, wersję BIOSU i zapisuje to na pulpicie.

link do pobrania