Instalacja Ubuntu 10.10 end_request: I/O Error


(Mazix2) #1

Chciałem zainstalować Ubuntu na laptopie, gdzie juz jest Vista, wydzieliłem wolną partycję i zacząłem instalować Ubuntu 10.10 z płyty przesłanej mi przez Canonical (czyli powinna być dobra).System plików dałem na linuksowych partycjach ext4 z księgowaniem, dałem 25 GB \, 32 GB na \home oraz jakieś 6GB na swap (dzieliłem na partycje za pomocą LiveCD). Niestety, kiedy instalacja kończy się, pojawia się komunikat o ponownym uruchomieniu komputera i dostaję czarny ekran i takie błędy:

end_request: I/O Error, dev, sr0, sector: jakiśtam

Pierwszy raz widzę coś taiego, a do Ubuntu nie mogę się dostać:frowning: Co można zrobić?

Dodam, że dysk jes sprawny, chodził w porządku przez ok. 3 lata z Ubuntu 8.04 i Vistą, po prostu chciałem przeinstalować systemy. Vista działa bez problemu, własnie z niej piszę. A kiedy w GRUBie wybieram Ubuntu, jest jedynie czarny ekran i nic się nie dzieje, żaden przycisk nie reaguje.

Informacje o moim laptopie:

Karta: Nvidia GeForce 8600M GT

Płyta główna: SROSA001.86C.0038.D.0712311116

Procesor: Intel Core 2 DUO CPU T9300 2.50Ghz

Dysk: SAMSUNG HM201JJ

Po wielu walkach udało mi się zainstalować 10.10. i teraz mam inny problem - komunikat:

Kod: (Pokaż/ukryj)


Gave up waiting for root device. Common problems:

 - Boot args (cat /proc/cmdline)

   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)

   - Check root= (did the system wait for right device?)

 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)

ALERT! /dev/disk/by-uuid/b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 does not exist. Dropping to a shell!


BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu11) built-in shell (ash)

Enter 'help' for a list of built-in commands.


(initramfs) _

Dostałem się jakoś do Ubuntu, oto wynik skryptu boot_info_script:

============================= Boot Info Summary: ==============================


 => Grub1.97 is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 

  1561578837 on boot drive #-42 for core.img, but core.img can not be found 

  at this location.


sda1: _________________________________________________________________________


  File system: Extended Partition

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda5: _________________________________________________________________________


  File system: ext3

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 10.10

  Boot files/dirs: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img


sda6: _________________________________________________________________________


  File system: ext3

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: 

  Boot files/dirs:  


sda7: _________________________________________________________________________


  File system: swap

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda2: _________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files/dirs:  


sda3: _________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: Windows Vista

  Boot files/dirs: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe


=========================== Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda ________________________________________________________________________


Dysk /dev/sda: 200.0 GB, bajtów: 200049647616

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 24321, w sumie sektorów: 390721968

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512


Partition Boot Start End Size Id System


/dev/sda1 2,046 125,831,167 125,829,122 5 Extended

/dev/sda5 2,048 49,999,871 49,997,824 83 Linux

/dev/sda6 50,001,920 113,999,871 63,997,952 83 Linux

/dev/sda7 114,001,920 125,831,167 11,829,248 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda2 125,831,168 230,688,767 104,857,600 7 HPFS/NTFS

/dev/sda3 * 230,688,768 390,719,487 160,030,720 7 HPFS/NTFSblkid -c /dev/null: ____________________________________________________________


/dev/sda2: UUID="00C805E1C805D5B6" TYPE="ntfs" 

/dev/sda3: UUID="40720C62720C5F52" TYPE="ntfs" 

/dev/sda5: UUID="b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5" TYPE="ext3" 

/dev/sda6: UUID="e2a175c0-bd96-48ff-bb60-74cd7d8edeeb" TYPE="ext3" 

/dev/sda7: UUID="bade92cc-8d95-4f2b-aacd-c4f20950d168" TYPE="swap" 


=============================== "mount" output: ===============================


/dev/sda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro,commit=0)

proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)

none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)

fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)

none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)

none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)

none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)

none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)

none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)

none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)

none on /var/lib/ureadahead/debugfs type debugfs (rw,relatime)

/dev/sda6 on /home type ext3 (rw,commit=0)

gvfs-fuse-daemon on /home/kasiula/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=kasiula)=========================== sda5/boot/grub/grub.cfg: ===========================


#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 insmod vbe

 insmod vga

}


insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 load_video

 insmod gfxterm

fi

terminal_output gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=pl

insmod gettext

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 ro quiet splash

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

  echo 'Loading Linux 2.6.35-30-generic-pae ...'

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 ro single 

  echo 'Loading initial ramdisk ...'

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

  linux16 /boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5

  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda3)" {

  insmod part_msdos

  insmod ntfs

  set root='(hd0,msdos3)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set 40720c62720c5f52

  chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###


=============================== sda5/etc/fstab: ===============================


# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier

# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name

# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0

# / was on /dev/sda5 during installation

UUID=b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 / ext3 errors=remount-ro 0 1

# /home was on /dev/sda6 during installation

UUID=e2a175c0-bd96-48ff-bb60-74cd7d8edeeb /home ext3 defaults 0 2

# swap was on /dev/sda7 during installation

UUID=bade92cc-8d95-4f2b-aacd-c4f20950d168 none swap sw 0 0


=================== sda5: Location of files loaded by Grub: ===================  .0GB: boot/grub/grub.cfg

  .0GB: boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

  .0GB: boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae

  .0GB: initrd.img

  .0GB: vmlinuz

wklejam tez wynik sudo fdisk -lu:

Dysk /dev/sda: 200.0 GB, bajtów: 200049647616

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 24321, w sumie sektorów: 390721968

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

Identyfikator dysku: 0xb257f44f


Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System

/dev/sda1 2046 125831167 62914561 5 Rozszerzona

/dev/sda2 125831168 230688767 52428800 7 HPFS/NTFS

/dev/sda3 * 230688768 390719487 80015360 7 HPFS/NTFS

/dev/sda5 2048 49999871 24998912 83 Linux

/dev/sda6 50001920 113999871 31998976 83 Linux

/dev/sda7 114001920 125831167 5914624 82 Linux swap / Solaris

Proszę o pomoc! Z linuksa jestem zielony, proszę podpowiedźcie co zrobić dalej (tylko w miarę łopatologicznie, żebym zrozumiał:wink:) -- Dodane 18.08.2011 (Cz) 10:54 -- Heh, już przy pierwszym podejściu błąd -.- (PISZĘ Z LIVE CD!). Korzystałem z tego poradnika; http://www.ubuntu-pomoc.org/grub-2-napr ... -windowsa/

root@ubuntu:/etc# mount /dev/sda5

mount: can't find /dev/sda5 in /etc/fstab or /etc/mtab


root@ubuntu:/etc# more /etc/fstab

aufs / aufs rw 0 0

tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0

/dev/sda7 swap swap defaults 0 0

root@ubuntu:/etc# more /etc/mtab

aufs / aufs rw 0 0

none /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

none /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0

none /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0

none /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0

/dev/sr0 /cdrom iso9660 ro,noatime 0 0

/dev/loop0 /rofs squashfs ro,noatime 0 0

none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0

none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0

none /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0

tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0

none /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0

none /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

gvfs-fuse-daemon /home/ubuntu/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=u

buntu 0 0

-- Dodane 18.08.2011 (Cz) 12:01 -- Ok, jednak udało mi się zrobić wszytsko, co pisało w powyzszym poradniku, ale dostaje znow komunikat:

Gave up waiting for root device. Common problems:

 - Boot args (cat /proc/cmdline)

   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)

   - Check root= (did the system wait for right device?)

 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)

ALERT! /dev/disk/by-uuid/b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 does not exist. Dropping to a shell!


BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu11) built-in shell (ash)

Enter 'help' for a list of built-in commands.


(initramfs) _

i musialem wpisac reboot, i jak widać, jestem teraz na Viście:( Pomoże ktoś? Czy ten temat to tylko moj monolog? :frowning: -- Dodane 18.08.2011 (Cz) 12:33 -- Wklejam /etc/fstab:

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier

# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name

# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0

# / was on /dev/sda5 during installation

UUID=b9e50fa7-8271-4194-9bcd-1648889533a5 / ext3 errors=remount-ro 0 1

# /home was on /dev/sda6 during installation

UUID=e2a175c0-bd96-48ff-bb60-74cd7d8edeeb /home ext3 defaults 0 2

# swap was on /dev/sda7 during installation

UUID=bade92cc-8d95-4f2b-aacd-c4f20950d168 none swap sw 0 0

(LeserGD) #2

Ewidentnie wykłada się na rozpoznaniu dysku po UUID.

Może wskazany wątek w jakiś sposób pozwoli rozwiązać problem.

>> Klik <<


(Wojtekbogocki) #3

Jeśli masz taką możliwość ściągnij Ubuntu 11.04 i to je zainstaluj, możliwe, że jąderko z 10.10 nie chce zadziałać z twoim sprzętem. Sprawdź też dysk programem HD Tune na wypadek gdyby najzwyczajniej w świecie wysiadał.


(Mazix2) #4

@LeserGD: od razu mówię, że się nie znam, aż tak, ale spójrz na mój plik /etc/fstab - wydląda na to, że tam wszystko jest ok, więc to nie to.

@WOJEK64: nie wiem, czy to coś da, próbowałem już z 10.04, 10.10 i tak samo … a 11.04 na razie nie chcę instalować, chciałbym jakoś pokonać ten problem bez instalacji ponownej (bo już parę razy przeinstalowywałem i dalej to samo się dzieje). Dysk jest sprawny, nagrywarka też. Jakieś pomysły?

Tak sobie jeszcze myślę, a może przeinstalować i GRUB zainstalować nie na /dev/sda/ tylko np. na /dev/sda5 tam gdzie system Ubuntu? Niech się ktoś wypowie, kto się orientuje. (Moze to by rozwiazalo moj problem?)


(Wojtekbogocki) #5

Przeinstalowanie GRUB’a raczej nic nie da, jest teraz w głównym rekordzie rozruchowym i lepiej żeby tam został, tak jest najbezpieczniej. Skąd możesz wiedzieć, że dysk jest sprawny jeśli go nawet nie sprawdziłeś? To samo nagrywarka? Jeśli nie chcesz 11.04 ze względu na Unity to wiedz, że można dwoma kliknięciami wrócić do zwykłego GNOME 2 a i tak warto spróbować je zainstalować żeby potwierdzić, że ze sprzętem wszystko ok.


(Mazix2) #6

@WOJEK64: Ok, spróbuję zainstalować 11.04 - a dysk jest w porządku, ponieważ ten komputer nie jest za często uzywany, ponadto, ubuntu i vista działały na nim bezproblemowo przez 3 lata, nawet więcej. Nagrywarka czyta wszystkie płyty, bez żadnych problemów - stąd wniosek, że to jest ok zresztą vista hula aż miło na tym dysku, próbuję jedynie doinstalować Ubuntu - a właściwie dobrać się do niego;)

– Dodane 19.08.2011 (Pt) 15:41 –

A czy mogłobybyć tak: instaluję wszystko (viste tez) zupełnie od nowa, tworzę partycję /boot z pod instalatora LiveCD, i instaluję GRUB na /boot. Czy to zadziała? Ja już nie mam siły do tego, a Ubuntu mi jest potrzebne (VM NIE rozwiązuje problemu, Wubi też nie)

– Dodane 28.08.2011 (Niedz) 21:16 –

Pomoże ktoś? Dalej stoję w tym samym punkcie :frowning:


(marcin82) #7

Gruba instaluj w MBR /dev/sda. W razie czego, aby móc bezproblemowo uruchomić na powrót Vistę, po jej instalacji wykonaj obraz tzw. bootstrap, czyli samego programu ładującego (a jakże z poziomu live-cd linuksa):

dd if=/dev/sda of=/home/ubuntu/Desktop/bootloader bs=446 count=1

W razie niepowodzenia instalacji Ubuntu / Gruba wykonasz tylko:

dd if=/tam/gdzie/zapisałeś/bootloader of=/dev/sda bs=446 count=1

Po instalacji Visty instaluj Ubuntu, w razie problemów z uruchomieniem live-cd zainteresuj się opcją nomodeset.


(Mazix2) #8

Ponowna instalacja nic nie daje, dalej jest taki komunikat. A może najpierw zainstalować Ubuntu, a potem Vistę? I co dalej zrobić, żeby Vistę w GRUBa wsadzić? Może ktoś napisać, jak mniej więcej to zrobić: 1 - Ubuntu, 2 Vista? (kolejność instalacji)


(marcin82) #9

Porządek jest taki - najpierw Windows, potem linuks. Akrobacji z Vistą Ci nie doradzam, żeby sobie czegoś ważnego nie wywalił (ukryta partycja startowa Windows - 100 MB) albo partycja recovery (jeśli posiadasz).


(Mazix2) #10

Spróbowałem ponownej instalaji - wpierw Vista, potem Ubu. Próbowałem poradzić sobie skryptem: http://czytelnia.ubuntu.pl/index.php/20 … d-desktop/ Niestety, nawet ten skrytp nie pomógł … Może ja coś w ogóle robię źle?

Na początku instaluję Vistę, tworzę 3 partycje: dla Visty, Ubuntu, i na dane pod Vistą.

Potem, kiedy już zainstaluję Windowsa, zabieram się za Ubu. Wybieram ręczny podział

dysku na partycje, i przypuśćmy, że mam takie partycje:

/dev/sda1 - Vista

/dev/sda2 - Ubu (na początku czysta)

/dev/sda3 - dane Visty (jakieś dokumenty itp)

Potem usuwam partycję /dev/sda2, i tworzę nowe: (bo inaczej nie wiem jak

to zrobić) :

/dev/sda5 - /

/dev/sda7 - /home

/dev/sda6 - swap

mam 4GB RAM i daję 512MB swapu. Potem instaluję, kiedy muszę ostatecznie zresetować

komputer, kilkam “uruchom ponownie” pojawia się ekran z błędami, o którym już pisałem,

muszę wcisnąć enter, komputer się resetuje, pojawia się GRUb, z Ubu i Vistą,

ale mogę uruchomić tylko Vistę, bo Ubu nie idzie. (Czarny ekran z migającym kursoremm,

nie działa żaden przycisk.) Co zrobić w takiej sytuacji? Bardzo zależy mi na Ubuntu!


(Adam Romanowski993) #11

Hej.

Zacznijmy od tego, że coś jest nie tak z operacjami weścia/wyścia na płycie CD. W Ubuntu możliwe jest sprawdzenie płyty, dlatego warto to wykonać (wciśnij jakiś klawisz, np. shift przy rozpoczęciu ładowania LiveCD, potem wybierz sprawdź cd). Upewnimy się że z płytą jest wszystko w porządku.

Czy masz już przygotowane te partycje?

Aha, możesz spróbować instalację z LiveUSB: musisz mieć pendrive co najmniej 1GB i komputer z możliwością bootowania z USB. Wystarczy zajrzeć do biosu i sprawdzić czy jest opcja bootowania z usb-hdd, usb-zip. Bootowalny pendrive utworzysz za pomocą Unetbootin (w zasobach dobrychprogramów).

Jeśli nie ma wsparcia dla bootowania z usb, możesz zainstalować Ubuntu z dysku twardego, bez cd czy pendrive. Wystarczy pobrać obraz płyty alternate i dwa pliki potrzebne do uruchomienia instalatora. Konieczny też będzie grub4dos :slight_smile:

Jeszcze jedno - warto podczas instalacji obserwować logi systemowe.


(Mazix2) #12

Płyt zużylem/wypaliłem już z 10, a może więcej, i dalej jest to samo. Nie wiem więc, czy to wina płyt, bo korzystałem nawet te które mi przyshipitowali, i na nich też lipa. Nie mam bootowania z USB, więc to nie wypali. Mam alternate’a, ale lipa, też go z CD instalowałem i nic, zupełnie nic!


(Adam Romanowski993) #13

Rozumiem, ale możliwa jest instalacja Ubuntu z alternate. Musisz mieć tylko działający system i przygotowane partycje. Procedura jest dosyć skomplikowana, ale jeśli to się nie uda to coś jest z transmisją danych lub dyskiem.

Podaję sposób na instalację Ubuntu z płyty alternate bez wypalania dysku.

Potrzebne materiały:

 • obraz ISO alternate, który umieszczamy w głównym katalgu wybranej partycji (może być w NTFS).

 • pliki vmlinuz i initrd.gz, do pobrania stąd: http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis … /hd-media/ (musisz pobrać dokładnie te pliki), umieść je również w katalogu głównym wybranej partycji

 • GRUB4DOS - to najtrudniejsza (na razie) rzecz. Masz Vistę, która używa nowego mechanizmu bootowania. Musisz dodać nowy wpis do menu bootowania Visty, by wystartować GRUB4DOS (zwykły grub2 może nie zadziałać, ale możesz spróbować. Tu jest podane jak dodać wpis: http://diddy.boot-land.net/grub4dos/fil … m#windows3

Gotowe?

 1. Zrestartuj komputer i wybierz grub4dos w oknie bootowania. Możliwe będzie że trzeba będzie szybko wcisnąć jakiś klawisz zatrzymać licznik. Przejdź do konsoli (klawisz c chyba) i zaczynamy cisnąć:
 • wybierz główną partycję: root (hdx,y) - możesz pomagać sobie tabulatorem, jeśli to dysk C: to pewnie będzie to (hd0,0).

 • załaduj vmlinuz: kernel /lokalizacja_pliku (plik musi znajdować się na wybranej partycji głównej, jeśli to C:\vmlinuz to wystarczy wpisać /vmlinuz), [enter]

 • załaduj initrd: initrd /initrd.gz [enter]

 • wystartuj system: boot [enter]

 1. Rozpocznie się instalacja alternate z jedną różnicą: instalator spróbuje znaleźć sobie płytę alternate. Jeśli umieściłeś go na C:, nie powinno być problemów. Pomóż sobie sprawdzeniem logów: Alt+F4. Będzie to pomocne przy szukaniu błędów.

 2. Podczas partycjonowania instalator zaproponuje odmontowanie partycji. Wybierz nie. Pamiętaj by nie zmieniać układu. Jeśli sformatowałeś w ext4, możesz sformatować swoje linuksowe partycje, ale nie rób tego jeśli masz np. ext3 a chcesz ext4!

Uwaga: Zauważyłem że taka instalacja nie pozwala na wykrycie innych systemów, dlatego po restarcie możesz nie mieć dostępu do Visty. Jeśli wszystko się uda, wystarczy wpisać sudo update-grub.


(Mazix2) #14

Zainstalowałem ponownie (zwykłą wersję, nie alternate), jednak problem znów się pojawił … :frowning: Tym razem jest tak:

/dev/sda1 - Vista

/dev/sda5 - /

/dev/sda6 - swap

/dev/sda7 - /home

/dev/sda3 - dane, ntfs, widoczne z pod Visty jako dysk E:

Do Ubuntu dostałem się w ten sposób, że przy uruchamianiu musiałem pomagać mu enterami :confused:

Daję trochę wyników poleceń, może ktoś coś zasugeruje:

sudo fdisk -lu:

Dysk /dev/sda: 200.0 GB, bajtów: 200049647616

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 24321, w sumie sektorów: 390721968

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

Identyfikator dysku: 0xb257f44f


Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System

/dev/sda1 * 2048 159385599 79691776 7 HPFS/NTFS

/dev/sda2 159387646 285214719 62913537 5 Rozszerzona

/dev/sda3 285214720 390719487 52752384 7 HPFS/NTFS

/dev/sda5 159387648 211816447 26214400 83 Linux

/dev/sda6 211818496 213915647 1048576 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda7 213917696 285214719 35648512 83 Linux

boot_info_script:

Boot Info Script 0.60 from 17 May 2011============================= Boot Info Summary: ===============================


 => Grub2 (v1.97-1.98) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 

  1 of the same hard drive for core.img. core.img is at this location and 

  looks in partition 5 for (,msdos5)/boot/grub.


sda1: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: Windows Vista

  Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe


sda2: __________________________________________________________________________


  File system: Extended Partition

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda5: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: Ubuntu 10.10

  Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img


sda6: __________________________________________________________________________


  File system: swap

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 


sda7: __________________________________________________________________________


  File system: ext4

  Boot sector type: -

  Boot sector info: 

  Operating System: 

  Boot files:    


sda3: __________________________________________________________________________


  File system: ntfs

  Boot sector type: Windows Vista/7

  Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

  Operating System: 

  Boot files:    


============================ Drive/Partition Info: =============================


Drive: sda _____________________________________________________________________


Dysk /dev/sda: 200.0 GB, bajtów: 200049647616

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 24321, w sumie sektorów: 390721968

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512


Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System


/dev/sda1 * 2,048 159,385,599 159,383,552 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda2 159,387,646 285,214,719 125,827,074 5 Extended

/dev/sda5 159,387,648 211,816,447 52,428,800 83 Linux

/dev/sda6 211,818,496 213,915,647 2,097,152 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda7 213,917,696 285,214,719 71,297,024 83 Linux

/dev/sda3 285,214,720 390,719,487 105,504,768 7 NTFS / exFAT / HPFS"blkid" output: ________________________________________________________________


Device UUID TYPE LABEL


/dev/sda1 F01ACBA41ACB6666 ntfs    

/dev/sda3 2870BF9270BF656A ntfs    

/dev/sda5 c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 ext4    

/dev/sda6 0b7d4106-fb23-4830-b64e-a52be8485b54 swap    

/dev/sda7 888f20cb-3134-43c8-bf29-c60e53ea1214 ext4    


================================ Mount points: =================================


Device Mount_Point Type Options


/dev/sda5 / ext4 (rw,errors=remount-ro,commit=0)

/dev/sda7 /home ext4 (rw,commit=0)=========================== sda5/boot/grub/grub.cfg: ===========================


--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 insmod vbe

 insmod vga

}


insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 load_video

 insmod gfxterm

fi

terminal_output gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=pl

insmod gettext

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 ro quiet splash

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  echo 'Loading Linux 2.6.35-30-generic-pae ...'

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 ro single 

  echo 'Loading initial ramdisk ...'

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux16 /boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" {

  insmod part_msdos

  insmod ntfs

  set root='(hd0,msdos1)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set f01acba41acb6666

  chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------


=============================== sda5/etc/fstab: ================================


--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier

# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name

# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0

/dev/sda5 / ext4 errors=remount-ro 0 1

/dev/sda7 /home ext4 defaults 0 2

# swap was on /dev/sda6 during installation

UUID=0b7d4106-fb23-4830-b64e-a52be8485b54 none swap sw 0 0

--------------------------------------------------------------------------------


=================== sda5: Location of files loaded by Grub: ====================


      GiB - GB File Fragment(s)


 92.399406433 = 99.213107200 boot/grub/core.img 1

 82.227790833 = 88.291418112 boot/grub/grub.cfg 1

 82.692932129 = 88.790859776 boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae 2

 92.384086609 = 99.196657664 boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae 1

 82.692932129 = 88.790859776 initrd.img 2

 92.384086609 = 99.196657664 vmlinuz 1

grub.cfg:

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#


### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [-s $prefix/grubenv]; then

 set have_grubenv=true

 load_env

fi

set default="0"

if ["${prev_saved_entry}"]; then

 set saved_entry="${prev_saved_entry}"

 save_env saved_entry

 set prev_saved_entry=

 save_env prev_saved_entry

 set boot_once=true

fi


function savedefault {

 if [-z "${boot_once}"]; then

  saved_entry="${chosen}"

  save_env saved_entry

 fi

}


function recordfail {

 set recordfail=1

 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then save_env recordfail; fi; fi

}


function load_video {

 insmod vbe

 insmod vga

}


insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

 set gfxmode=640x480

 load_video

 insmod gfxterm

fi

terminal_output gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(hd0,msdos5)'

search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=pl

insmod gettext

if ["${recordfail}" = 1]; then

 set timeout=-1

else

 set timeout=10

fi

### END /etc/grub.d/00_header ###


### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=black/light-gray

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###


### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 ro quiet splash

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-30-generic-pae (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {

  recordfail

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  echo 'Loading Linux 2.6.35-30-generic-pae ...'

  linux /boot/vmlinuz-2.6.35-30-generic-pae root=UUID=c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 ro single 

  echo 'Loading initial ramdisk ...'

  initrd /boot/initrd.img-2.6.35-30-generic-pae

}

### END /etc/grub.d/10_linux ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

menuentry "Memory test (memtest86+)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux16 /boot/memtest86+.bin

}

menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {

  insmod part_msdos

  insmod ext2

  set root='(hd0,msdos5)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0

  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

}

### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###

menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" {

  insmod part_msdos

  insmod ntfs

  set root='(hd0,msdos1)'

  search --no-floppy --fs-uuid --set f01acba41acb6666

  chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober ###


### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###


### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [-f $prefix/custom.cfg]; then

 source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

ls -l /dev/disk/by-uuid:

nazwa@nazwa:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid

razem 0

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-09-07 11:08 0b7d4106-fb23-4830-b64e-a52be8485b54 -> ../../sda6

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-09-07 11:08 2870BF9270BF656A -> ../../sda3

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-09-07 11:08 888f20cb-3134-43c8-bf29-c60e53ea1214 -> ../../sda7

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-09-07 11:08 c1301ccf-37a4-46cb-bcbd-73938ab405b0 -> ../../sda5

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-09-07 11:08 F01ACBA41ACB6666 -> ../../sda1

Proszę, niech ktoś pomoże, już nie wiem, co robić :frowning: :frowning:


(Adam Romanowski993) #15

Musiałeś sobie pomagać enterami, czy były jakieś komunikaty?

Może tak, uruchom LiveCD, zamontuj partycję z Ubuntu i wyślij na wklej.org czy jakiś hosting plików zawartość /var/log/messages


(Mazix2) #16

Teraz wygląda to tak: zainstalowałem Ubuntu, jednak po wybraniu w GRUBie wystartowania Ubu muszę poczekać jakieś 5 minut, żeby system się uruchomił, bo jest jedynie migający kursor, i czarny ekran. Mogę wciskać jedynie ENTER, ale nic poza tym, bo nie można wprowadzić żadnej komendy. Ale po jakimś czasie uruchamia się (ok. 5 min) - coś na to można zaradzić?

Teraz właśnie piszę z Ubu, wygląda na to, że komunikat ALERT zniknął. Zaraz podam logi.

Dodane 07.09.2011 (Śr) 14:42

Zawartość pliku /var/log/messages (nie dało się inaczej; na pastie.org za duży plik):

http://www.sendspace.pl/file/df95a05c3934dec461d92eb

Co do “pomagania sobie” enterami: nie,nie było żadnych komunikatów: po prostu, czarny ekran, migający kursor, nie da się nic wpisać, jedynie enter działa. i tak jakby przyspiesza start systemu, a może to mi sie tylko wydaje


(Adam Romanowski993) #17

Pokaż jeszcze /var/log/kern.log

Instalowałeś Ubuntu normalnie czy tak jak zaproponowałem?


(Mazix2) #18

Trochę się strachałem, więc na razie instalowałem “normalnie” - Twoim sposobem spróbuję, jeśli już nic naprawdę nie da się zrobić.

Proszę, oto plik, o którym pisałeś: http://www.speedyshare.com/files/30229031/kern.log

Teraz zaobserwowalem, że jeśli wyłacze komputer na dłuższy czas (np. na noc) i rano chcę go włączyć, to po raz pierwszy, jak wybieram Ubu, nic się nie dzieje, nawet kursor nie miga. Muszę włączyć od nowa, wybrać Ubuntu, i dopiero potem jest ten kursor i mogę jako tako Ubu włączyć.


(Adam Romanowski993) #19

Dwie sprawy do sprawdzenia:

 • sprawdź w BIOS-ie opcję odpowiedzialną za technologię NX (No eXecute), czyli zwyczajnie DEP w Windows. U mnie jest to opcja no-execute bit compatibility, włącz to!

 • uruchom Ubuntu z tymi argumentami: noapic nolapic. Trzeba wcisnąć chyba tab albo e, potem w linii zawierającej położenie jądra (poznasz po np. silent, splash=silent lub podobnie), ja używam grub-legacy z gfxboot, więc za bardzo nie pomogę.


(Mazix2) #20

Ok, poszukam - a za co odpowiedzialna jest ta opcja; bo wyczytałem coś takiego: “zabezpiecza przed atakami przepełnienia bufora pamięci” ale jak mam to rozumieć, co to znaczy? :slight_smile: . A jak uruchomić Ubuntu w sposób, o którym piszesz? Czy jakoś coś mam wcisnąć jak się GRUb pojawi, czy po wyborze Ubu?