Jak odszukać zagubione zdjęcia w moim komputerze?

Chciałem usunąć plik mieszany zdjęcia z filmem, który zaznaczyłem do usunięcia a przez moja nieuwagę zginęły mi gdzieś zdjęcia, wyskoczyła mi tabelka w której nie czytając potwierdziłem i nie wiem co się stało ze zaznaczony plik został zaś zginęły mi zdjęcia i których nie mam w koszu, po ponownym zaznaczeniu pliku dokonałem usunięcia pliku który ciałem usunąć i jest on w koszu, a dlaczego tamtego pliku w koszu brakuje ? dziękuje z podpowiedz

14 posts were merged into an existing topic: Chciałem usunąć plik mieszany filmy ze zdjęciami, a zaginęły mi gdzieś same zdjęcia poprzez moją nieuwagę