Jak włączyć zaporę systemu Windows?


(rafal83) #1

na początek muszę powiedzieć że sposobem: Panel sterowania>>>Połączenia sieciowe i interet.>>>>Zapora systemu windows

NIE MOGE TEGO ZROBIć gdyż napotykam komunikat:

'' Z powodu niezidentyfikowanego problemu system Windows nie może wyświetlić ustawień Zapory systemu Windows'' :o


(aju) #2

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=72351


(Piotr P.) #3

Start/ uruchom / wpisz w okienko:

rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132

%windir%\inf\netrass.inf

lub

Kliknij Start, wybierz Uruchom…, wpisz cmd i wpisz netsh winsock reset.

Pobierz ten plik .reg http://windowsxp.mvps.org/reg/sharedaccess.reg

zaimportuj do rejestru. Zrestartuj komputer.

Po ponownym wejsciu do systemu, kliknij Start/Uruchom, wpisz cmd.exe i

napisz netsh firewall reset