Jak zamontować sdb i sdc?

Dokładnie nie wiem jak mam zamontować 2 dysk podczas instalacji Linux Archa.

 1. dysk 240 GB SSD byłby rozdzielony na 3 partycje

sda1 - SWAP (przestrzeń wymiany), 2GB
sda2 - “/” (katalog główny),(boot) 60GB
sda3 - “/home” (katalog domowy). 178 GB

Rozmiary według uznania :yum:

 1. dysk ma 500 GB HDD i 1TB HDD
  Dysk SDB ma służyć jako dane
  Dysk SDC ma służyć jako magazyn

Podczas montowania 1. dysku wiem, że należy wpisać komendę: mount /dev/sdX / mnt ;- co będzie oznaczać że 1 z 3 partycji 1. dysku zamontuje jako swap następną jako /root i 3 jako home.

Nie wiem jak mam napisać przy montowaniu 2. dysku co ma być po mount/dev/sdX

oto screen

Na tych dyskach /dev/sdb i /dev/sdc musisz utworzyć co najmniej jedną partycję i zamontować tak samo.

Ale nie musisz tego robić podczas instalacji. Możesz po instalacji:
https://wiki.archlinux.org/index.php/fstab .

Czy to możliwe
tworzenie systemu plików

mkfs.ext4 /dev/sdb
mkfs.ext4 /dev/sdc

montowanie dysku

mkdir /dane
mkdir /magazyn

mount -t ext4 /dev/sdb /dane
mount -t ext4 /dev/sdc /magazyn

po instalacji systemu, to wystarczy wyedytować plik nano /mnt/etc/fstab

Źle … /dev/sdb i /dev/sdc to gołe dyski. Nie mają nawet tablicy partycji. Możesz uruchomić GParted livecd albo inną dystrybucję i utworzyć partycje. Możesz też użyć cfdisk. Jak go używać?

man cfdisk

po instalacji systemu, to wystarczy wyedytować plik nano /mnt/etc/fstab

Po pierwszym uruchomieniu, bez chroot. Po co sobie utrudniać?

Zastanawiam się, czy montowanie dysków, takich jak sda / sdb / sdc / są związane z portami fizycznymi na płycie głównej? Na przykład, jeśli mam sda / sdb / sdc

/dev/sda1 - / 240GB SSD
/dev/sdb1 - home 1 TB HDD
/dev/sdc1 - magazyn 320 GB HDD

mount /dev/sda1 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
mkdir /mnt/home
mount /dev/sdb1 /mnt/home
mkdir /mnt/magazyn
mount /dev/sdc1 /mnt/magazyn

Próbuje montować /dev/sdc1 partycje z systemem plików ext4. Tylko chcę montować w trybie odczytu i zapisu.
Brak uprawnień do odczytu i zapisu. jak nadać uprawnienia?
A jak zrobić żeby partycja dev/sdc1 montowała się automatycznie do odczytu i zapisu?

Dodaj wpis do pliku /etc/fstab
/dev/sdc1 /mnt/magazyn ext4 defaults 0 2

Ewentualnie zamiast defaults daj auto,rw,user (bez odstępów po przecinkach)

Zmień uprawnienia punktu montowania, żebyś był właścicielem (user:user albo user:grupa zależnie od dystrybucji.

Tak. Dlatego ja używam UUID, żeby dowolnie mieszać kabelkami.

A ja nienawidzę UUID. Już wolę po etykietach montować.

Szczerze mówiąc nie widzę minusów takiego rozwiązania.

Nic niemówiący zlepek znaków który ciężko zapamiętać i zidentyfikować po nim dysk.

E tam :slight_smile:

przed:
# Static information about the filesystems.
# See fstab(5) for details.

# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/sda1
UUID=18e3473f-a23a-478a-a043-843b8b3a2709    /        ext4      rw,relatime   0 1

# /dev/sda1
UUID=18e3473f-a23a-478a-a043-843b8b3a2709    /boot      ext4      rw,relatime   0 2

# /dev/sdb2
UUID=361ecfac-3929-4183-84cf-d158df01c382    /home      ext4      rw,relatime   0 2

# /dev/sdc1
UUID=8281f340-3b09-4b66-a934-381f3b266f89    /magazyn    ext4      rw,relatime   0 2

# /dev/sdb1
UUID=ad2119b8-ab6d-4a38-8bb8-d634b49e524b    none      swap      defaults    0 0

Tak to wygląda:
# Static information about the filesystems.
# See fstab(5) for details.

# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/sda1
UUID=18e3473f-a23a-478a-a043-843b8b3a2709    /        ext4      rw,relatime   0 1

# /dev/sda1
UUID=18e3473f-a23a-478a-a043-843b8b3a2709    /boot      ext4      rw,relatime   0 2

# /dev/sdb2
UUID=361ecfac-3929-4183-84cf-d158df01c382    /home      ext4      rw,relatime   0 2

# /dev/sdc1
UUID=8281f340-3b09-4b66-a934-381f3b266f89    /magazyn    ext4      rw,auto,user   0 2

# /dev/sdb1
UUID=ad2119b8-ab6d-4a38-8bb8-d634b49e524b    none      swap      defaults    0 0

Wygląda ok. Czyli upewnij się, że katalog /magazyn istnieje (bo wcześniej wspominałeś o /mnt/magazyn co wydaje się lepszą lokalizacją niż bezpośrednio w root :wink: ) i ma odpowiednie uprawnienia.

Dla dysków SSD lepsza będzie opcja noatime:

A swap lepiej zrobić w pliku :wink:

[gom1@dynamic ~]$ systemctl status systemd-swap

● systemd-swap.service - Manage swap spaces on zram, files and partitions.
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-swap.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Sat 2020-06-13 21:25:59 CEST; 3h 19min ago
Main PID: 631 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 2 (limit: 38341)
Memory: 12.8M
CPU: 2min 46.986s
CGroup: /system.slice/systemd-swap.service
├─ 655 /bin/bash /usr/bin/systemd-swap start
└─119114 sleep 1s

Brak uprawnień do odczytu i zapisu ani utwórz nowy katalog

dodawanie użytkownika # useradd -m -s /bin/bash tester

To zmień właściciela, tak jak pisał @marcin82:

# chmod twój_użytkownik:twój_użytkownik -R /katalog
# chmod tester:root -R /magazyn
albo 
# chmod root:tester -R /magazyn

chmod : błędne uprawnienia

Nie możesz zmieniać uprawnień do rzeczy których nie jesteś właścicielem. Użyj sudo przed komendą aby zrobić to jako root, a poza tym użyj raczej admin:admin, bo na takim użytkowniku widzę ze pracujesz i pewnie nim chcesz mieć dostęp.

Mozesz tez nadać wszystkim prawa do odczytu i zapisu w tym katalogu sudo chmod o+rw /magazyn

Najpierw odmontuj zawartość:

sudo umount /mnt/magazyn

Zmiana właściciela punktu montowania:
chown -R tester:root /mnt/magazyn
Ponowne zamontowanie wszystkiego wg /etc/fstab:
sudo mount -a