Laptop Fujitsu - zamiast "k" jest "6", pozamieniane klawisze


(adam9870) #1

Sprzęt: laptop Fujitsu

Problem: gdy wciskamy "k" to pisze "6" itp. Są pozamieniane klawisze.

Rozwiązanie problemu: naciskamy jednocześnie kombinację klawiszy Fn + Num Lock (nazwa może być napisana skrótem, np. nm lck, lub num lck)


Problemy z klawiaturą (np. po wciśnięciu "D" system zaczyna się wylogowywć, nie działa czasami małe "c", inne przyciski otwierają losowe okna itp.)
(Butcher696) #2

Warto dodać że to działa na każdym laptopie nie zależnie od marki i modelu