Masowe wysyłanie maili

Witam ostatnio znalazłem na moim komputerze pare trojanów, po wielu skanowaniach itp komp ciagle strasznie zamula i bardzo czesto w avast wyskakuje komunikat o masowym wysylaniu wiadomosci :confused:

Zacznij od decyzji:

1 - Masz jednocześnie uruchomione dwa programy

antywirusowe - Avast4 i F-Secure.

Wyłącz jeden z nich

2 - Do czego jest Ci potrzebny Messenger ?

F-Secure już odinstalowałem tylko jeszcze nie zrestartowałem kompa dlatego tam jest :stuck_out_tongue: a co do Messenger to nie wiem był nie przeszkadza więc nie ruszałem :mrgreen:

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuń:

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Pobierz i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I’m doing" następnie w okienku Keep zaznacz bibliotekę rsvp32_2.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś ją do okienka Remover i kliknij Finish i restart.

Skoro nie masz już F-Secure to usuń dodatkowo w trybie awaryjnym foldeR:

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Client IP-IPX i Windows Network Log , a wpisy usuń HJT, foldery ręcznie

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżki

C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe

C:\WINDOWS\system32\adirss.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa … czyli resetujesz.

Pobierz i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I’m doing" następnie w okienku Keep zaznacz bibliotekę rsvp32_2.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś ją do okienka Remover i kliknij Finish i restart.

Aktualne logi:

Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:29:05, on 2007-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\lxcrmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\ezprint.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\System32\lxcrcoms.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\DOCUME~1\Maniek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.146\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxcrmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\lxcrmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [LXCRCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCRtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: TVSCHL.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: lxcr_device - - C:\WINDOWS\System32\lxcrcoms.exe

O23 - Service: MWAgent - MicroWorld Technologies Inc. - C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

O23 - Service: Windows Network Log (Windows Network Log Manage) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\Netlog.exe

Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

"{600E4211-06B3-1045-1227-010203020030}" = ""C:\Program Files\Common Files\{600E4211-06B3-1045-1227-010203020030}\Update.exe" " [null data]


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"IncrediMail" = "D:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c" ["IncrediMail, Ltd."]

"RocketDock" = ""C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avast!" = "D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"WinampAgent" = "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"PowerS" = "C:\WINDOWS\PowerS.exe" ["prolink"]

"lxcrmon.exe" = ""C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\lxcrmon.exe"" [null data]

"EzPrint" = ""C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\ezprint.exe"" ["Lexmark International Inc."]

"FaxCenterServer" = ""C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s" [empty string]

"LXCRCATS" = "rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCRtime.dll,_RunDLLEntry@16" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "d:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> winsys2freg\DLLName = "C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"SynchronousMachineGroupPolicy" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"SynchronousUserGroupPolicy" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\BricoPack Wallpaper.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Maniek" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Maniek\Menu Start\Programy\Autostart

"RocketDock" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe" [null data]

"UberIcon" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe" [null data]

"Y'z Shadow" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe" ["Y'z@Home"]

"Y'z Toolbar" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe" ["Y'z@Home"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Adobe Reader Synchronizer" -> shortcut to: "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe" [null data]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]

"Remote Controller" -> shortcut to: "C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE" ["TelSignal Co., Ltd."]

"TVSCHL" -> shortcut to: "C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE" ["TelSignal Co., Ltd."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]

"{D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "BearShare MediaBar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll" [file not found]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737}\

"ButtonText" = "Pop-Up Blocker"

"MenuText" = "Pop-Up Blocker"

"Exec" = "D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe" ["WINner Tweak Software Development Team"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

lxcr_device, lxcr_device, "C:\WINDOWS\System32\lxcrcoms.exe -service" [" "]

MWAgent, MWAgent, "C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE" ["MicroWorld Technologies Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

2400 Series Port\Driver = "lxcrlmpm.DLL" [" "]

Lexmark Print-2-Fax Port\Driver = "LXPRMON.DLL" [empty string]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 95 seconds, including 23 seconds for message boxes)

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Usuń wpisy HJT.

Po wykonaniu wklej nowe logi.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:04:04, on 2007-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\lxcrmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\ezprint.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\lxcrcoms.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Maniek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.815\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxcrmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\lxcrmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2400 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [LXCRCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCRtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: TVSCHL.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVSCHL.EXE

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: lxcr_device - - C:\WINDOWS\System32\lxcrcoms.exe

O23 - Service: MWAgent - MicroWorld Technologies Inc. - C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

O23 - Service: Windows Network Log (Windows Network Log Manage) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\Netlog.exe

a tego wpisu

O23 - Service: Windows Network Log (Windows Network Log Manage) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\Netlog.exe

nie moge usunac

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT

Pobierz Gmer’a.

Teraz czynności będziesz wykonywał w Gmerze więc uruchom go, poczekaj chwilkę, kliknij na zakładkę >>> w celu otworzenia pozostałych.

W zakładce Procesy wybierz Gmer awaryjny >>> komputer się zrestartuje i zostanie samo okienko Gmer’a >>> w zakładce Procesy przez … (trzy kropki) wskaż plik FIX.BAT >>> po chwilce mignie ekran i reset.

Po wykonaniu wklej standardowy zestaw logów (hijack + silent) i dodatkowo pokaż log z Gmer’a wykonany przy takim ustawieniu:

 • Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

Jeśli wszystkie logi nie zmieszczą się bezpośrednio do posta, to umieść je w jakimś serwisie hostingowym jako pliki *.txt, a tu tylko zlinkuj.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=96929

po wybraniu fix.bat mowi ze sa nieprawidlowe parametry :confused:

W takim razie proszę wkleić nowe logi, o które prosiłem.

Hijackthis

Silent Runners

qmer:

Pobierz The avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

=> Kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po resecie może pojawić się okienko na dosłownie kilka sekund oraz log w notatniku. Wejdź tam gdzie masz avengera i skasuj plik backup.zip czyli np. c:\avenger\backup.zip.

Po wykonaniu wklej nowy log z gmer’a wykonany przy ustawieniu usługi + pokazuj wszystko oraz zawartość pliku c:\avenger.txt

avanger

czysto.

czy masz jeszcze jakiś problem?

Narazie wszystko działa ok, mam nadzieję że nie wyskoczy znowu komunikat o masowym wysyłaniu maili :wink:

P.S Nie wiem jak wy do tgo wszystkiego dochodzicie i jestem naprawde pod wrazeniem :mrgreen:

Złączono Posta : 23.07.2007 (Pon) 15:51

Witam problem wysylania maili powrócił :frowning: Mógłby ktoś zobaczyć co jest tym razem przyczyną

Pozdrawiam