Ogromne zużycie pamięci

Mam problem albowiem jakieś pięć minut po załadowaniu systemu włącza sie jakiś program o nazwie nie pamiętam ale same cyfry póxniej go znalazłem i okazało sie że ył w folderze windows ale póxniej znów włączytł sie program który maksymalnie wykorzystuje pamięć ale zawsze w menadżerze zadań nazwa sie zmienia te cyfry zwykle są różne, poniżej log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:45:52, on 2007-01-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

E:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Documents and Settings\Borys.Z\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [hldrrr] E:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [hldrrr] E:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [drvsyskit] E:\Documents and Settings\Borys.Z\Dane aplikacji\hidires\hidr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] E:\WINDOWS\system32\wintems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Prawdopodobnie rootkit dlatego proszę pokazać dwa logi z Gmer’a przy takich ustawieniach:

  1. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone wszystko oprócz Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

  2. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

Proszę wkleić jeszcze log wykonany przy takim ustawieniu:

Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta