Pomoc ctfmon.exe

witam serdecznie pomozcie , i powiedzcie do czego w win xp sp2 jest ta usł ó ga ctfmon.exe . czy mozna ją wyłączyć, jest on w programach startujących przy uruchomieniu .

czy ktos moze mi sprawdzic loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:32:13, on 2005-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\eMule\emule.exe

D:\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

D:\Winamp\winamp.exe

D:\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

D:\Program Files\RegCleaner\RegCleanr.exe

D:\mozilla firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\tomek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM…\Run: [gcasServ] “D:\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: tpsa.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 5557175742

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/ssc/Shared … /cabsa.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe … loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{F003DFE9-2336-433D-A771-12A4BEEC5D6D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service - Agnitum - D:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: RadClock - Sonic Solutions - (no file)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

ctfmon - jest plikiem Office’a, odpowiada za pasek języka - jest nieużywany i zbędny… Spokojnie możesz wyłączyć!

Log czysty!

A tu jeszcze info o ctfmon…:

w takim razie tamto wywalam a za ctfmon wielkie dzieki juz wyłąćzyłem go. no to dobze ze czysty