Problem z plikami .reg

(Vitay007) #1

Witam. Prosił bym o małą pomoc. Kiedyś klikałem na plik xxx.reg i dodawała sie wartość do rejestru. teraz jak kliknę to otwiera mi plik w notatniku.

Czy ktoś wie jak tow przywrócić???

Proszę o pomoc.

(Cosik Ktosik) #2
Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg]

@="regfile"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.reg\PersistentHandler]

@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile]

@="Registration Entries"

"EditFlags"=dword:00100000


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

  00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\

  2c,00,31,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell]


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit]


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\

  54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\

  00


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open]

@="Mer≥"


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]

@="regedit.exe \"%1\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print]


[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\

  54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\

  00,25,00,31,00,00,00

Zapisz jako fix_reg.reg

PPM na nim i scal, po restarcie powinno wszystko wrócić do normy.

W rejestrze odpowiada za to klucze:

[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open]

@=“Mer≥”

[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]

@="regedit.exe “%1"”

(me@djohnsc) #3

http://www.frazpc.pl/b/199452

http://www.searchengines.pl/pliki-reg-t101852.html

viewtopic.php?t=243901

(Vitay007) #4

kolego a możesz to po chłopsku opisać nie każdy jest informatykiem :slight_smile:

(Cosik Ktosik) #5

To co podałem zapisz w notatniku. Potem kliknij prawym przyciskiem myszy na tym pliku i wybierz Scal. Potem restart i powinno hasać.

Możesz też ręcznie modyfikować wpisy w rejestrze. W menu start->uruchom wpisz regedit. Odnajdujesz podane wcześniej dwa klucze i ręcznie zmieniasz ich wartość.

(me@djohnsc) #6

I nie zapomnij jak będziesz zapisywać aby wybrać w polu “zapisz jako typ” wybrać “wszystkie pliki” za miast “dokumenty tekstowe txt”

(Vitay007) #7

Jak daje scal

to mi się otwiera w notatniku

(Cosik Ktosik) #8

Skopiuj ten plik na dysk C.

W menu start->uruchom->wpisz: regedit c:\fix_reg.reg

To samo możesz zrobić poprzez uruchomienie regedit i wybranie z menu Plik->Importuj

(Vitay007) #9

Dziękuje za pomoc a szczególnie dla cosik_ktosik. Już działa ok.