[RegFix] Ustawienie globalnie Notepad++ jako domyślnego edytora w systemie Windows 11

Z racji wprowadzonych zmian w systemie Windows 11 zastąpienie domyślnego edytora dla polecenia Edytuj w menu kontekstowym dla plików tekstowych wymaga dodatkowych wpisów w rejestrze, oprócz ustawienia debuggera dla notepad.exe.

Porada przeznaczona jest dla systemu Windows 11.

Stwórz nowy plik fix.reg z zawartością wpisu rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe]
"Debugger"="C:\\Program Files\\Notepad++\\notepad++.exe -notepadStyleCmdline -z"
"UseFilter"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe\0]
"AppExecutionAliasRedirect"=dword:00000001
"AppExecutionAliasRedirectPackages"="*"
"FilterFullPath"="notepad++.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe\1]
"AppExecutionAliasRedirect"=dword:00000001
"AppExecutionAliasRedirectPackages"="*"
"FilterFullPath"="notepad++.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe\2]
"AppExecutionAliasRedirect"=dword:00000001
"AppExecutionAliasRedirectPackages"="*"
"FilterFullPath"="notepad++.exe"

Otwórz plik fix.reg i dodaj zmiany do rejestru.
Zmiany są wprowadzane w locie - natychmiast.

Od teraz każdy plik, który ma domyślne powiązanie z notepad.exe będzie otwierany w notepad++.exe

Cofnięcie zmian. Uruchom CMD jako administrator i usuń klucz rejestru:

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe" /f
2 polubienia