Samsung YP-U3 - SYSTEM NIE WIDZI


(Brazylia) #1

Witam Was

Bardzo proszę o konkretną pomoc na poniższy problem.

Zakupiłem odtwarzacz mp3 Samsung YP-U3 i mam problem.

Podłączyłem mp3 do usb (tak mam 2.0) i nie widzi mi odwarzacza

Napiszę co zrobiłem

Najpierw zainstalowałem WMP 11 (wiem że wymagany) wtedy komputer zidentyfikował nowy sprzęt - samsung yp-u3 i poprosił sterowniki do tegoż urządzenia.

Powiem jeszcze że na płycie w pudełku znajduje się tylko instrukcja i program który nazywa się SAMSUNG MEDIA STUDIO(oczywiście zainstalowałem to od razu pierwsze)

Więc windows poprosił mnie o sterowniki do samsunga - dałem wyszukaj sterowniki.

I tyle. Dalej mi nie wykrywa mp3 (przez program - SAMSUNG MEDIA STUDIO również)

Próbowałem chyba wszystkiego - aktualizacji programu, przeinstalowanie WMP

Dodam jeszcze że mp3 jest naładowany i wejścia usb na pewno nie są uszkodzone.

Bardzo proszę o jakąs pomoc. GG 2477067


(Neon1992) #2

Może jakiś wirus.

Wklej log z HijackThis na forum.


(Brazylia) #3

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:47:15, on 2008-08-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\AGEIA Technologies\bin\TrayIcon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Samsung\EmoDio\SMSTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\IoctlSvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Lacza

O1 - Hosts: 216.107.250.194 nprotect.lineage2.com

O1 - Hosts: 78.46.49.43 l2testauthd.lineage2.com

O1 - Hosts: 78.46.49.43 l2authd.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [services] C:\WINDOWS\System32\Aosh.exe

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\bin\TrayIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [sMSTray] C:\Program Files\Samsung\EmoDio\SMSTray.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Wins Network ks32] netwkrs32.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..\RunServices: [Wins Network ks32] netwkrs32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USLUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USLUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunServices: [Wins Network ks32] netwkrs32.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunServices: [Wins Network ks32] netwkrs32.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Œci¹gnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Œci¹gnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedow ... n11USA.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 8726338046

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{1C76C6CA-7BAA-4C80-802A-81A38783B868}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C1DFFCF9-4BE2-4D05-B419-79A1C5C25BD3}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Portrait Displays, Inc.\SmartControl II\dtsrvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\System32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--

End of file - 8936 bytes


(Neon1992) #4

Nie jestem znawcą od logów, ale wydaje mi się że masz jakiegoś wirusa (spyware).

O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\System32\Aosh.exe

Nic nie rób dopóki nikt nie potwierdzi mojego zdania bo jak wcześniej napisałem nie jestem znawcą w tych sprawach.


(Brazylia) #5

Spyware może zablokować dostęp do mp3?


(Neon1992) #6

Nie wiem, ale w logu też kilka innych wpisów znalazłem co mi nie pasują.

Przeskanuj komputer tym programem: Spybot Search & Destroy.


(huber2t) #7

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\System32\Aosh.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Brazylia) #8

zrobiłem.

http://wklejto.pl/8006

Coś jeszcze muszę zrobić?


(Brazylia) #9

niestety, dalej jest poniższa informacja


(Olixxx94) #10

myst , nie wiem, jak to jest z odtwarzaczami MP3 tejże firmy, ale kiedy włożysz płytkę instalacyjną to nie ma opcji zainstalowania sterowników, a pod spodem programu??


(Brazylia) #11

Moźe wyjaśnie dokładniej.

Wkładam płytę do napędu

  1. Instaluje WMP

  2. Instaluje program Samsung Media Studio

To wszystko

Dodatkowo na płycie jest manual w pdfie

Po zainstalowaniu powyższych rzeczy wyskakuje mi że program wykrył Samsung YP-U3 i niby ok

Potem chce sterowników do tego wyskakuje tamta informacja co wyżej wkleiłem

Podsumuje:

Jestem w menadzerze urządzeń i mam

Portable devices

:arrow: [!wykrzyknik i ikonka na zółto] Samsung YP-U3


(Olixxx94) #12

myst , odinstaluj ten program, usuń z menedżera urządzeń tą mp3, podłącz ją i gdy pokaże się Kreator znajdowania nowego sprzętu nie wkładaj płytki do napędu, tylko spróbuj zainstalować bez niej.


(Brazylia) #13

Próbowałem. Dalej to samo

Proszę pomocy.

Niech mi chociaż ktoś powie czy to wina sprzętu czy mojego komputera [-o<


(Malydragon) #14

Ja radzę pominąć instalację nowego WM. Program dodany do samsunga sam w sobie powinien wystarczyć. Posiadam ten odtwarzacz i nie miałem problemu z nim. Zainstalowałem tylko program samsunga (to było na XP). Odkąd przesiadłem się na viste nawet tego nie instalowałem bo WM ma opcje wrzucania i wykrywania multimedialnych urządzeń bez konieczności instalowania oprogramowania samsunga.

Wyczyść rejestr na wszelki wypadek. Spróbuj czy urządzenie wykryje w trybie awaryjnym.

P.S.

Sprawdzę na komputerze siostry (XP) czy to co napisałem zadziała.


(huber2t) #15

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Folder::

C:\found.000


Driver::

lac97inf


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{810958e4-2e4b-11dd-93fb-001731a7aa45}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ad8dcc14-2780-11dd-93e6-001731a7aa45}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(JNJN) #16

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj.JNJN


(Brazylia) #17

http://wklejto.pl/8035

Nie pomogło. Dalej ta sama informacja


(huber2t) #18

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(In2dex) #19

masz xp prawda?


(Brazylia) #20

Tak - xp

Na innym komputerze widzi mp3 więc coś z moim kompem jest nie tak..

Jestem w trakcie skanowania kasperskim