Ubuntu 12.10 wifi nie pracuje


(Giiixxxx6) #1

Witam. Mam problem z wifi ponieważ ono w ogóle nie reaguje na włączanie itd. Wcześniej działało a teraz nie. Laptop to hp dv6000. Pisze z komórki.


(roobal) #2

Uruchom terminal i podaj wyniki poleceń.

ifconfig -a

lspci -k

lsmod

(Giiixxxx6) #3
Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:68:87:3e:d6 

     inet addr:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Global

     inet6 addr: fe80::21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Link

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:7843:4e9b:8ab3:1754/64 Scope:Global

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:52104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:27965 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:77341450 (77.3 MB) TX bytes:2126546 (2.1 MB)


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:662 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:662 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:62349 (62.3 KB) TX bytes:62349 (62.3 KB)


natan@natan-HP-Pavilion-dv6700-Notebook-PC:~$ lspci -k

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 0c)

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp

00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: snd_hda_intel

	Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp

00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03)

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: uhci_hcd

00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: ehci_hcd

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel modules: lpc_ich

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: ata_piix

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30cc

	Kernel modules: i2c-i801

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G86 [GeForce 8400M GS] (rev a1)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: nouveau

	Kernel modules: nouveau, nvidiafb

02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4312 802.11b/g Wireless LAN Controller

	Kernel driver in use: b43-pci-bridge

	Kernel modules: ssb

08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: r8169

	Kernel modules: r8169

09:09.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: firewire_ohci

	Kernel modules: firewire-ohci

09:09.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: sdhci-pci

	Kernel modules: sdhci-pci

09:09.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: r592

	Kernel modules: r592

09:09.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 12)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Pavilion dv6700

	Kernel driver in use: r852

	Kernel modules: r852

natan@natan-HP-Pavilion-dv6700-Notebook-PC:~$ lsmod

Dodane 25.02.2013 (Pn) 10:16

Oczywiście na kablu działa ale to jest strasznie niewygodne.

Mam jeszcze pytanie: {ciach}


Nowe pytania proszę zadawać w nowym wątku, ponieważ w taki sposób tworzą się tzw. tasiemce i wątek przestaje być czytelny.

roobal


(roobal) #4

Twoja karta już ma zainstalowany sterownik

02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)

  Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4312 802.11b/g Wireless LAN Controller

  Kernel driver in use: b43-pci-bridge

  Kernel modules: ssb

widocznie trzeba go albo załadować, albo masz wyłączoną kartę. Uruchom terminal i wykonaj takie polecenia.

sudo modprobe b43

sudo ifconfig wlan0 up

Pokaż na nowo wynik polecenia.

ifconfig -a

oraz

lsmod

które nie wiem czy ucięło, czy nic się nie wyświetliło.


(Giiixxxx6) #5
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:68:87:3e:d6 

     inet addr:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:9da9:3f1c:a11d:b0f9/64 Scope:Global

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Global

     inet6 addr: fe80::21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:1338 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:1405 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:1234835 (1.2 MB) TX bytes:280275 (280.2 KB)


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:19171 (19.1 KB) TX bytes:19171 (19.1 KB)

Module Size Used by

nls_iso8859_1 12618 1 

coretemp 13169 0 

parport_pc 31969 0 

ppdev 12818 0 

joydev 17162 0 

bnep 17708 2 

rfcomm 37277 0 

bluetooth 183270 10 bnep,rfcomm

hp_wmi 13617 0 

sparse_keymap 13659 1 hp_wmi

microcode 18210 0 

binfmt_misc 17261 1 

snd_hda_codec_si3054 12865 1 

snd_hda_codec_realtek 63579 1 

uvcvideo 71278 0 

videobuf2_core 32071 1 uvcvideo

snd_hda_intel 32516 3 

snd_hda_codec 111548 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel

r852 17906 0 

snd_hwdep 13273 1 snd_hda_codec

snd_pcm 80235 3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_intel,snd_hda_codec

snd_seq_midi 13133 0 

snd_rawmidi 25383 1 snd_seq_midi

snd_seq_midi_event 14476 1 snd_seq_midi

snd_seq 51281 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event

videodev 95842 2 uvcvideo,videobuf2_core

videobuf2_vmalloc 12757 1 uvcvideo

videobuf2_memops 13213 1 videobuf2_vmalloc

sm_common 16773 1 r852

nand 49497 2 r852,sm_common

nand_ids 8548 1 nand

snd_timer 24412 2 snd_pcm,snd_seq

snd_seq_device 14138 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq

r592 17708 0 

mtd 38603 2 sm_common,nand

nouveau 823896 3 

b43 347364 0 

nand_bch 13004 1 nand

bch 17227 1 nand_bch

nand_ecc 13106 1 nand

mac_hid 13038 0 

memstick 15843 1 r592

psmouse 84878 0 

serio_raw 13032 0 

mac80211 461261 1 b43

snd 62146 16 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device

ttm 75535 1 nouveau

drm_kms_helper 47304 1 nouveau

cfg80211 175574 2 b43,mac80211

drm 238811 5 nouveau,ttm,drm_kms_helper

i2c_algo_bit 13198 1 nouveau

mxm_wmi 12894 1 nouveau

lpc_ich 16926 0 

bcma 34484 1 b43

video 18895 1 nouveau

soundcore 14600 1 snd

wmi 18591 3 hp_wmi,nouveau,mxm_wmi

snd_page_alloc 14037 2 snd_hda_intel,snd_pcm

lp 13300 0 

parport 40754 3 parport_pc,ppdev,lp

mmc_block 26527 2 

sdhci_pci 18156 0 

sdhci 27831 1 sdhci_pci

firewire_ohci 35522 0 

firewire_core 57493 1 firewire_ohci

crc_itu_t 12628 1 firewire_core

r8169 55977 0 

ssb 50088 1 b43

Nie mogę wpisać pierwszego polecenia,gdyż wpisuje błędne hasło. (Które wpisuje dobrze…)


(roobal) #6

Sterownik jest załadowany, więc karta powinna działać. Sprawdź czy nie jest wyłączona.


(Giiixxxx6) #7
0: hp-wifi: Wireless LAN

	Soft blocked: no

	Hard blocked: no

Jednak Wi-Fi nadal nie reaguje,na ręczne przełączanie (Przesunięci palcem :))


(marcin82) #8

Pokaż:

sudo ifconfig -a

(Giiixxxx6) #9
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:68:87:3e:d6 

     inet addr:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:9d63:6509:3cbd:a8e3/64 Scope:Global

     inet6 addr: 2a01:e34:ef1a:c520:21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Global

     inet6 addr: fe80::21e:68ff:fe87:3ed6/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:123124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:103921 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:115120670 (115.1 MB) TX bytes:13124569 (13.1 MB)


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:7376 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:7376 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:654518 (654.5 KB) TX bytes:654518 (654.5 KB)

(marcin82) #10

Może dodać nowe połączenie w menedżerze sieci? Nie masz skonfigurowanego wifi.


(Giiixxxx6) #11

Jak?


(marcin82) #12

Tak jak na filmie, tylko że wireless …

.

(Giiixxxx6) #13

Hmm,wydaje mi się że potrzebny będzie sterownik do karty sieciowej BROADCOM.

Dodane 26.02.2013 (Wt) 21:15

Znalazłem w Windowsie folder inf tylko który to sterownik karty sieciowej?


(roobal) #14

Na LiveCD działa Wifi?


(Giiixxxx6) #15

Nie.

Przy włączaniu Laptopa pisze sieć-tryb offline.


(roobal) #16

Masz możliwość sprawdzenia pod systemem Windows czy karta w ogóle działa poprawnie? Pokaż wynik polecenia.

cat /etc/modprobe.d/blacklist

Spróbuj jeszcze zainstalować sterowniki windowsowe przy pomocy ndiswrapper i zobacz czy karta będzie działać :arrow: https://help.ubuntu.com/community/WifiD … diswrapper tylko najpierw pokaż wynik powyższego polecenia.


(Teofilp) #17

Wiesz nie wiem czy to twój pierwszy system ubuntu , ale na przyszłość instaluj wersje LTS . Akurat miałem twój problem kiedyś i tez instalowałem sterowniki , jednak zadziałały one tylko przez instalacje w terminalu . A więc

sudo apt-get install firmware-b43-installer b43-fwcutter

a Później tak jak mówil kolega

modprobe b43

chodzi o dodanie modułu do jądra systemu.


(Giiixxxx6) #18
Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności    

Odczyt informacji o stanie... Gotowe

E: Nie udało się odnaleźć pakietu firmware-b43-installer

cat: /etc/modprobe.d/blacklist: No such file or directory

(Frankfurterium) #19

Zajrzyj do katalogu ręcznie. Plik może się nazywać różnie - mieć przedrostek albo rozszerzenie (np. 50-blacklist.conf )


(Giiixxxx6) #20

Mam tylko jedno pytanie,mam ndiswrapper ale gdzie w katalogu windowsowym znajdę plik Sterownika karty siecowej?