Uruchamianie aplikacji Java (pliki *.jnlp) na Ubuntu

Jak w temacie. W jaki sposób uruchomić plik *.jnlp pod Ubuntu 20.10?

apt -y install icedtea-netx icedtea-plugin

Potem już javaws nazwa_pliku.jnlp

Dwuklik nie zadziała?

IDK. Nigdy nie próbowałem :smiley:

Po wywołaniu tego dostałem:

Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu icedtea-plugin

Jakieś źródło trzeba dodać do pliku sources.list.

Ktoś jeszcze używa dwukliku?

Ty może nie, ale ja i inni pewnie tak.

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jre8-downloads.html#license-lightbox

Trzeba mieć konto??

Słuchajcie:
Pobrałem stąd:
https://java.com/pl/download/linux_manual.jsp

Jednak postępując wg. instrukcji:

Wywołuję polecenie:

sudo update-alternatives --install “/usr/bin/java” “java” “/usr/local/java/jre1.8.0_151/bin/java” 1

Dostaję:

update-alternatives: błąd: alternative path /usr/local/java/jre1.8.0_151/bin/java doesn’t exist

Czyli co: Java moezainstalowana poprawnie?

Po wywołaniu:

java --version

Dostaję info o OpenJDK, a nie o Javie od Oracle’a:

openjdk version "11.0.9.1" 2020-11-04
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.10, mixed mode, sharing)

Tak ma być?

Po próbie uruchomienia pliku *.jlnp pojawia się błąd i taki log:

net.sourceforge.jnlp.LaunchException: Fatalny: Błąd startowy: Nie można wystartować pliku JNLP. Nie zainicjalizowano aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, uruchom javaws lub przeglądarkę z wiersza poleceń i wyślij raport o błędzie.
at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:582)
at net.sourceforge.jnlp.Launcher$TgThread.run(Launcher.java:945)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:576)
… 1 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: sun/swing/plaf/synth/SynthIcon
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:398)
at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.findClass(ClassFinder.java:103)
at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.resolveClass(ClassFinder.java:171)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.findClass(DocumentHandler.java:406)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.NewElementHandler.addAttribute(NewElementHandler.java:80)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.ObjectElementHandler.addAttribute(ObjectElementHandler.java:102)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.startElement(DocumentHandler.java:296)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.startElement(SynthParser.java:1222)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:510)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(AbstractXMLDocumentParser.java:183)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1377)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:2710)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:605)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:534)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:888)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:824)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1216)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:635)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:324)
at java.xml/javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:197)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.parse(SynthParser.java:242)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthLookAndFeel.load(SynthLookAndFeel.java:579)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.loadXMLConfig(SyntheticaLookAndFeel.java:401)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.(SyntheticaLookAndFeel.java:339)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaSimple2DLookAndFeel.(SyntheticaSimple2DLookAndFeel.java:37)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
at java.base/java.lang.Class.newInstance(Class.java:584)
at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:194)
at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:299)
at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:24)
at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:81)
at com.ulcjava.environment.jnlp.client.DefaultJnlpLauncher.main(DefaultJnlpLauncher.java:133)
at com.softnet.homenet.client.HomeNetJnlpLauncher.main(HomeNetJnlpLauncher.java:30)
… 6 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.swing.plaf.synth.SynthIcon
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1640)
… 89 more

Próbowałeś jak sugeruje komunikat uruchomić przez javaws?

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/share/javaws.html

Po wywołaniu:

javaws “plik”, gdzie “plik” to ścieżka i nazwa pliku

dostałem:

selected jre: /usr/lib/jvm/default-java
WARNING: package javax.jnlp not in java.desktop
Gtk-Message: 17:11:18.776: Failed to load module “canberra-gtk-module”
Nie można użyć ustawień proxy Firefox-a. Zastosowano „DIRECT” jako typ proxy.
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
selected jre: /usr/lib/jvm/default-java
WARNING: package javax.jnlp not in java.desktop
Gtk-Message: 17:11:20.211: Failed to load module “canberra-gtk-module”
Nie można użyć ustawień proxy Firefox-a. Zastosowano „DIRECT” jako typ proxy.
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
Warning - your JRE - 11.0.9.1 - does not match requested JRE - 9
sun.misc.Launcher not found. Running jdk9 or higher? Using unsecure BootClassLoader
Codebase matches codebase manifest attribute, and application is signed. Continuing. See: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/no_redeploy.html for details.
Starting application [com.softnet.homenet.client.HomeNetJnlpLauncher] …
netx: Błąd startowy: Nie można wystartować pliku JNLP. ( (sun/swing/plaf/synth/SynthIcon (sun.swing.plaf.synth.SynthIcon)))
net.sourceforge.jnlp.LaunchException: Fatalny: Błąd startowy: Nie można wystartować pliku JNLP. Nie zainicjalizowano aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, uruchom javaws lub przeglądarkę z wiersza poleceń i wyślij raport o błędzie.
at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:582)
at net.sourceforge.jnlp.Launcher$TgThread.run(Launcher.java:945)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:576)
… 1 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: sun/swing/plaf/synth/SynthIcon
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.access$1701(JNLPClassLoader.java:105)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1744)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader$5.run(JNLPClassLoader.java:1741)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1740)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1777)
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1577)
at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:398)
at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.findClass(ClassFinder.java:103)
at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.resolveClass(ClassFinder.java:171)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.findClass(DocumentHandler.java:406)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.NewElementHandler.addAttribute(NewElementHandler.java:80)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.ObjectElementHandler.addAttribute(ObjectElementHandler.java:102)
at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.startElement(DocumentHandler.java:296)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.startElement(SynthParser.java:1222)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:510)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(AbstractXMLDocumentParser.java:183)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1377)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:2710)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:605)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:534)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:888)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:824)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1216)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:635)
at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:324)
at java.xml/javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:197)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.parse(SynthParser.java:242)
at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthLookAndFeel.load(SynthLookAndFeel.java:579)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.loadXMLConfig(SyntheticaLookAndFeel.java:401)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.(SyntheticaLookAndFeel.java:339)
at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaSimple2DLookAndFeel.(SyntheticaSimple2DLookAndFeel.java:37)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
at java.base/java.lang.Class.newInstance(Class.java:584)
at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:194)
at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:299)
at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:24)
at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:81)
at com.ulcjava.environment.jnlp.client.DefaultJnlpLauncher.main(DefaultJnlpLauncher.java:133)
at com.softnet.homenet.client.HomeNetJnlpLauncher.main(HomeNetJnlpLauncher.java:30)
… 6 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.swing.plaf.synth.SynthIcon
at net.sourceforge.jnlp.runtime.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1640)
… 89 more

To skopiowałem z Terminala.

Dodatkowo pojawił się taki error:

Co to za aplikacja?

Od pewnego banku. Bankowość internetowa.

Chciałem tylko sprawdzić, czy da się to odpalić. Moja mama z tego korzysta na Windowsie. Jak czasem sobie działam na Ubuntu to wolałbym uniknąć latania między systemami tylko po to, by odpalić tą appkę.

citibank? postaw windę w wirtualce.

W takim razie wszystko jasne. O ile to Java, może to być celowo dedykowane pod Windows. Podpytam kolegę od projektów w Java, czy istnieje taka opcja.

1lajk

To trudno. Zamiast aplikację webową w przeglądarce, to Javę wciskają. Może Flash’a jeszcze??

@roobal masz, łap plik:
launch.zip (846 bajtów)

W archiwum plik *.jnlp, który próbuję odpalić.
Jak korzystasz z Linuxa, to spróbuj odpalić u siebie.

No z Flashem jest dziwna sytuacja wyszła jakaś chińska wersja 34.0.0.105 a na stronie Adobe nawet deinstalator “34.0.0.105”.

Aż jestem ciekaw jaką teraz wcisnął Samsung (HARMAN) do Adobe AIR 33.1.385.


Może zainstalowałeś zbyt nową wersje Javy: https://stackoverflow.com/questions/55930547/openjdk-and-java-webstart

Potrzeba “8” (9-10 może mieć zablokowane uruchamianie a 11-“15” ma wykasowaną obsługę) lub “OpenWebStart” (https://openwebstart.com/download/).

Przy czym OpenWebStart też sobie nie radzi:

net.sourceforge.jnlp.LaunchException: Fatal: Launch Error: Could not launch JNLP file. The application has not been initialized, for more information execute javaws/browser from the command line and send a bug report.
	at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:408)
	at net.sourceforge.jnlp.Launcher.access$200(Launcher.java:70)
	at net.sourceforge.jnlp.Launcher$TgThread.run(Launcher.java:654)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
	at net.sourceforge.jnlp.Launcher.launchApplication(Launcher.java:401)
	... 2 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: sun/swing/plaf/synth/SynthIcon
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
	at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.access$201(JNLPClassLoader.java:115)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$findClass$12(JNLPClassLoader.java:1590)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1589)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1621)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$loadClass$6(JNLPClassLoader.java:1437)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader$ExceptionalSupplier.getResultOfCallOrNull(JNLPClassLoader.java:1401)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
	at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.tryAdvance(ArrayList.java:1631)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.forEachWithCancel(ReferencePipeline.java:127)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyIntoWithCancel(AbstractPipeline.java:502)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:488)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
	at java.base/java.util.stream.FindOps$FindOp.evaluateSequential(FindOps.java:150)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.findFirst(ReferencePipeline.java:543)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1444)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
	at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.access$201(JNLPClassLoader.java:115)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$findClass$12(JNLPClassLoader.java:1590)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1589)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1621)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$loadClass$6(JNLPClassLoader.java:1437)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader$ExceptionalSupplier.getResultOfCallOrNull(JNLPClassLoader.java:1401)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
	at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.tryAdvance(ArrayList.java:1631)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.forEachWithCancel(ReferencePipeline.java:127)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyIntoWithCancel(AbstractPipeline.java:502)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:488)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
	at java.base/java.util.stream.FindOps$FindOp.evaluateSequential(FindOps.java:150)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.findFirst(ReferencePipeline.java:543)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1444)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)
	at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:550)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:458)
	at java.base/java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:452)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:451)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.access$201(JNLPClassLoader.java:115)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$findClass$12(JNLPClassLoader.java:1590)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.findClass(JNLPClassLoader.java:1589)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClassExt(JNLPClassLoader.java:1621)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$loadClass$6(JNLPClassLoader.java:1437)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader$ExceptionalSupplier.getResultOfCallOrNull(JNLPClassLoader.java:1401)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
	at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.tryAdvance(ArrayList.java:1631)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.forEachWithCancel(ReferencePipeline.java:127)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyIntoWithCancel(AbstractPipeline.java:502)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:488)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
	at java.base/java.util.stream.FindOps$FindOp.evaluateSequential(FindOps.java:150)
	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.findFirst(ReferencePipeline.java:543)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1444)
	at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
	at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:398)
	at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.findClass(ClassFinder.java:103)
	at java.desktop/com.sun.beans.finder.ClassFinder.resolveClass(ClassFinder.java:171)
	at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.findClass(DocumentHandler.java:406)
	at java.desktop/com.sun.beans.decoder.NewElementHandler.addAttribute(NewElementHandler.java:80)
	at java.desktop/com.sun.beans.decoder.ObjectElementHandler.addAttribute(ObjectElementHandler.java:102)
	at java.desktop/com.sun.beans.decoder.DocumentHandler.startElement(DocumentHandler.java:296)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.startElement(SynthParser.java:1222)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.startElement(AbstractSAXParser.java:510)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(AbstractXMLDocumentParser.java:183)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1377)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:2710)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:605)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:534)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:888)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:824)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:141)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1216)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:635)
	at java.xml/com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(SAXParserImpl.java:324)
	at java.xml/javax.xml.parsers.SAXParser.parse(SAXParser.java:197)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthParser.parse(SynthParser.java:242)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.synth.SynthLookAndFeel.load(SynthLookAndFeel.java:579)
	at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.loadXMLConfig(SyntheticaLookAndFeel.java:401)
	at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaLookAndFeel.<init>(SyntheticaLookAndFeel.java:339)
	at de.javasoft.plaf.synthetica.SyntheticaSimple2DLookAndFeel.<init>(SyntheticaSimple2DLookAndFeel.java:37)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
	at java.base/java.lang.Class.newInstance(Class.java:584)
	at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:194)
	at com.canoo.common.ClassUtilities.createInstance(ClassUtilities.java:299)
	at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:24)
	at com.ulcjava.base.client.launcher.LauncherUtilities.setLookAndFeel(LauncherUtilities.java:81)
	at com.ulcjava.environment.jnlp.client.DefaultJnlpLauncher.main(DefaultJnlpLauncher.java:133)
	at com.softnet.homenet.client.HomeNetJnlpLauncher.main(HomeNetJnlpLauncher.java:30)
	... 7 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.swing.plaf.synth.SynthIcon
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.lambda$loadClass$9(JNLPClassLoader.java:1445)
	at java.base/java.util.Optional.orElseThrow(Optional.java:408)
	at net.sourceforge.jnlp.runtime.classloader.JNLPClassLoader.loadClass(JNLPClassLoader.java:1445)
	... 120 more