Wystąpił błąd podczas ładowaniaC:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll


(Maryha86) #1

Witam. Mam małego problema, a mianowicie podczas włączania kompa (po wybraniu urzytkownika) na dzień dobry wita mnie informacja:

RUNDLL

Wystąpił błąd podczas ładowania C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

Nie można odnaleźć określonego modułu.

 • czy ktoś wie jak to ugryść??? czy przegranie z innego komputera tego pliku i wklejenie w w/w miejsce coś pomoże???

Za jakie kolwiek podpowiedzi/porady będę wdzięczny :stuck_out_tongue:


(Monczkin) #2

Proszę nazwać temat konkretnie. Sugeruję lekturę regulaminu forum.


(Krzysiekaczor) #3

Komp się uruchamia? Daj loga.


(Maryha86) #4

Z czego ??? z ComboFix`a?? Bo tyle co doczytałem to na bazie tego programu sie opieracie jak nie to proszę o podpowiedź, bo aż tak bardzo nie jestem w tych tematach na czasie (ale szybko się uczę...)...


(Maryha86) #5

Aaaa... tak komp się włącza poprawnie, dźwięk przy włączeniu i wyłączeniu jest OK.


(Porchekarera) #6

Witaj.

Podaj loga z programu HijackThis, a wtedy pomyslimy miałem coś podobnego i musiałem skasować jeden wpis.


(Maryha86) #7

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:27:07, on 2007-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 192.168.0.01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Search Assistant - {1648E328-3E5A-4EA5-A9C6-E5F09EE272DA} - C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: trafficninja.biz extension - {266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B} - C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - F:\Expressivo Demo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: HttpGuard - {98B822AD-6BE7-49BC-B773-97240B774080} - C:\WINDOWS\system32\AClient.dll (file missing)

O2 - BHO: ads_optimizer - {9C8A568E-4201-478a-8536-526CF371D2E2} - C:\WINDOWS\system32\nso1B.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - F:\Expressivo Demo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Anti-Spyware Blocker.lnk = C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Eksplorator.lnk = E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: winexz32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winexz32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 9538 bytes


(Maryha86) #8

A co jeszcze - co może być problemem bardzo powolnego (przypominającego 0,5 Mbit złącze) otwierania stron przez Internet Explorer. Mam zainstalowany drugą przeglądarkę MYIE2 (My Internet Explorer 2) - czy on może utrudniać ???

Test z przed chwili:

Rychlost připojení k internetu: 1,948 Mbit/s

Rychlost stahování dat: 249,3 kByte/s

Rychlost odezvy (ping): min 123,497 ms

max 125,350 ms

Ø 124,454 ms

Przy okazji proszę o informację o programach niepożądanych dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu.

Mój sprzęt: Płyta - Gigabyte GA-945P-S3-Intel 945P Socket 775, Procesor - Core 2 Duo E6300 1,86GHz, Pamięc - 2 x Kingston DDR 2 (512), Grafika - Gigabyte GF 7600GT -PX256.

O i jeszcze z przed chwili: nie mogę uruchomić żadnego programu Microsoft Office (coś tam że aplikacja nie została zainstalowana dla bieżącego użytkownika )

Ciekawe co jeszcze...

Nadmieniam, iż Avast ani AVG nic nowego nie wykrywają - mają parę plików w kwarantrannie (np: c:\a)i nic nowego nie wykrywa.

Oooo i cos nowego: na dysku c mam nowy folder o nazwie "vcs5BGEffects" a w nim: 17 plików tekstowych o nazwach np: gg.exe, gg.exe_MN, gg.exe_MAIN, iexplore.exe, sndrec32.exe, Vcs6Core.exe, itp po otwarciu np: gg.exe mam:

[20] [10761578] [0396] [MAIN] DLL_PROCESS_ATTACH: Base:0x58b0000

[20] [10762296] [0396] [MAIN] DLL_PROCESS_DETACH: Base:0x58b0000

gg.exe_MN

[19] [8097343] [0396] ProcessStreamEnd 2c11fb8

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

oooo i nowy plik na "C:\svcipa" ???????????????????????????????????????????????????

co się dzieje??????????????????


(Maryha86) #9

A to myk znalazlem ten plik mam go w kwarantannie w Avascie ale ma wirusa ??? co teraz???


(Porchekarera) #10

O2 - BHO: trafficninja.biz extension - {266A3562-AB67-480E-9F09-D54604FD817B} - C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

do fixu jeżeli cos będzie nie tak backup a idź na strone mks forum w dział logi z HijackThis tam pomoga profesjonalnie.

A przeskanuj na stronie virustotal ten plik wklepaj lokalizacje tego pliku na stronie

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll


(system) #11

W logu:

Ustawiałeś to sam?

Znasz to?

Stosujesz VundoFix do tąd, aż nic nie znajdzie!

Następnie ComboFix i wklejasz log (wyłącz antywirusy na czas pracy narzędzia).

Dwa antywiry to nie jest najlepsze rozwiązanie - odinstaluj jeden.

Anti-Spyware Blocker - to fałszywy program anty.


(Maryha86) #12

Porchekarera - co do programu virustotal to nie mam mozliwości skanu bo pliku tam nie ma ( albo go nie widzi ) bo jest wkwarantannie.

Barnaba - ip sam ustawiłem łącząc 2 kompy do cs`a na lanie, co do "O4 - Global Startup: Eksplorator.lnk = E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe" to program edbud jest programem do kosztorysowania.

co do ip czy on cos zmienia???

zaraz biorę się do VundoFix...

Co do antywirusów Co polecasz AVG czy Avast ???


(Maryha86) #13

VundoFix V6.7.7

Checking Java version...

Scan started at 13:10:51 2007-12-26

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\winexz32.dll

Beginning removal...

VundoFix V6.7.7

Checking Java version...

Scan started at 13:21:01 2007-12-26

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\winexz32.dll

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\winexz32.dll

C:\WINDOWS\system32\winexz32.dll Has been deleted!

Performing Repairs to the registry.

Done!


(Maryha86) #14

Ico spróbowałem wyrzucić pliki .dll z kwarantanny i przerobiłem VundoFix i nic nie zrobiło. To może spróbuje je ręcznie wklikać do Vundo i zobaczymy...


(Maryha86) #15

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:21:36, on 2007-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 192.168.0.01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - F:\Expressivo Demo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Anti-Spyware Blocker.lnk = C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Eksplorator.lnk = E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 7903 bytes


(Maryha86) #16

Vundo nic nie znalazł...

a to z combo...

ComboFix 07-12-21.4 - ja 2007-12-26 14:36:25.1 - FAT32 x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.511 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\M9FFXTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\M9FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\M9NTSTBR.JAR

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\M9NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\M9PLUGIN.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\2.bin\NPMYGLSH.DLL

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\009E8B18

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00AA9F71.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00AAA6E3.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\00AAA8A8.bin

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm

C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q8.exe

C:\WINDOWS\system32\nso1B.dll

C:\WINDOWS\system32\vx.tll

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-26 to 2007-12-26 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-26 13:10 . 2007-12-26 13:10

2007-12-25 20:23 . 2007-12-25 20:23

2007-12-24 20:26 . 2007-12-24 20:26

2007-12-24 14:39 . 2007-12-24 14:39

2007-12-24 14:39 . 2007-12-24 14:39

2007-12-24 14:37 . 2007-12-24 14:37 715,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-12-20 15:25 . 2007-12-20 15:25

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 09:30 . 2007-12-17 09:30

2007-12-17 09:30 . 2007-12-17 09:30 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2007-12-17 09:28 . 2007-12-17 09:28

2007-12-11 06:35 . 2007-12-11 06:35

2007-12-09 13:04 . 2007-12-09 13:04

2007-12-08 19:49 . 2007-12-08 19:49

2007-12-05 12:49 . 2007-12-20 14:07 77,353 --a------ C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar_uninstall.exe

2007-12-05 06:22 . 2007-12-05 06:22

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:18

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 30,590 --a------ C:\WINDOWS\system32\pavas.ico

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 2,550 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 1,406 --a------ C:\WINDOWS\system32\Help.ico

2007-12-03 18:12 . 2007-12-03 18:12 282,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

2007-12-03 07:27 . 2007-12-03 07:27

2007-11-28 09:30 . 2007-11-28 09:30

2007-11-27 20:56 . 2007-11-27 20:56

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-04 14:56 93,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-12-04 13:04 837,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-12-04 12:54 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-11-30 22:54 79,868 ----a-w C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

2007-11-28 15:33 40,737 ----a-w C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

2007-11-27 19:56 107,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll

2007-11-02 23:31 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2007-11-02 23:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java

2007-10-02 15:17 33,511 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

2007-04-19 14:53 25,024 ----a-w C:\Documents and Settings\ja\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2004-10-01 14:00 40,960 ----a-w C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\sceclbm]

@={93C8EE68-E5DC-35BF-41FF-5704F5F420A2}

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{93C8EE68-E5DC-35BF-41FF-5704F5F420A2}]

2004-08-03 22:44 71168 --a------ C:\WINDOWS\system32\sceclbm.dIl

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 22:44]

"PowerBar"="" []

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-05-04 20:21]

"NBJ"="C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 18:25]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-12-07 15:08]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2007-12-19 21:13]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-18 07:27 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-03 22:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"NvMediaCenter"="RunDLL32.exe" [2004-08-03 22:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 09:45]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 02:41]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-10-25 18:58]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"postSetupCheck"="C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe" [2004-08-03 22:44]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe" []

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 22:44]

"AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-24 09:46]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 07:05:26]

Anti-Spyware Blocker.lnk - C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe [2005-03-28 22:59:20]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 04:21:22]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04]

Eksplorator.lnk - E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe [2007-03-23 17:18:10]

S3 sony_ssm.sys;sony_ssm.sys;C:\DOCUME~1\ja\USTAWI~1\Temp\sony_ssm.sys []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128b8-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - G:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128b9-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - H:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128ba-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - I:\autorun.exe

\Shell\directx\command - I:\DirectX9\dxsetup.exe

\Shell\setup\command - I:\setup.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-12-22 11:41:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

 • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-26 14:37:32

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ??????????????w???w???????w?m?wx????????m?w???????? ??????????????|x???0???????????? nt???w????????????????? ??????M???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-26 14:37:51

No mam i co dalej???


(system) #17

Jak to nic, spójrz na log VundoFix, przecież widać usunięty plik winexz32.dll trojana.

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar_uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll


Folder::

C:\VundoFix Backups

Plik zapisz pod nazwą CFScript.txt. Przeciągnij go i upuść na ikonę ComboFixa. Z klawiatury potwierdź przez wpisanie 1 i ENTER. Narzędzie rozpocznie czyszczenie, a na końcu poda log. Prezentujesz ten log. Za pomocą HijackThis usuń ten wpis:

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

Nadal masz zainstalowane dwa antywirusy i to może być przyczyną niemożliwości opróżnienia kwarantanny. Jak widzisz żaden z nich nie ustrzegł Cię infekcją.

Anti-Spyware Blocker - to fałszywy program anty, odinstaluj go!


(Maryha86) #18

ComboFix 07-12-21.4 - ja 2007-12-27 6:25:28.2 - FAT32 x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.580 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\CFScript.txt

* Created a new restore point

FILE

C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar_uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\VundoFix Backups

C:\VundoFix Backups\winexz32.dll.bad

C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar_uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext-uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\ninjaext.dll

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-27 to 2007-12-27 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-25 20:23 . 2007-12-25 20:23

2007-12-24 20:26 . 2007-12-24 20:26

2007-12-24 14:39 . 2007-12-24 14:39

2007-12-24 14:39 . 2007-12-24 14:39

2007-12-24 14:37 . 2007-12-24 14:37 715,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-12-20 15:25 . 2007-12-20 15:25

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 10:00 . 2007-12-17 10:00

2007-12-17 09:30 . 2007-12-17 09:30

2007-12-17 09:30 . 2007-12-17 09:30 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2007-12-17 09:28 . 2007-12-17 09:28

2007-12-11 06:35 . 2007-12-11 06:35

2007-12-09 13:04 . 2007-12-09 13:04

2007-12-08 19:49 . 2007-12-08 19:49

2007-12-05 06:22 . 2007-12-05 06:22

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:18

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 30,590 --a------ C:\WINDOWS\system32\pavas.ico

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 2,550 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico

2007-12-05 06:18 . 2007-12-05 06:19 1,406 --a------ C:\WINDOWS\system32\Help.ico

2007-12-03 07:27 . 2007-12-03 07:27

2007-11-28 09:30 . 2007-11-28 09:30

2007-11-27 20:56 . 2007-11-27 20:56

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-04 14:56 93,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-12-04 13:04 837,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-12-04 12:54 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-11-27 19:56 107,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll

2007-11-02 23:31 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2007-11-02 23:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java

2007-04-19 14:53 25,024 ----a-w C:\Documents and Settings\ja\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2004-10-01 14:00 40,960 ----a-w C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2007-12-26_14.37.34,48 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 • 2007-03-13 09:57:12 163,328 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\subs\F3M\ERDNT.EXE

 • 2007-12-27 05:21:48 8,036 ----a-w C:\WINDOWS\system32\crypgext.dat

 • 2007-12-26 13:35:30 2,263,450 ----a-w C:\WINDOWS\system32\psbace.dat

 • 2007-12-27 05:21:42 2,268,428 ----a-w C:\WINDOWS\system32\psbace.dat

 • 2007-12-26 13:37:20 287,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\rdpwssuy.dat

 • 2007-12-27 05:21:48 288,605 ----a-w C:\WINDOWS\system32\rdpwssuy.dat

 • 2007-12-27 05:15:12 16,384 ----a-w C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_570.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\sceclbm]

@={93C8EE68-E5DC-35BF-41FF-5704F5F420A2}

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{93C8EE68-E5DC-35BF-41FF-5704F5F420A2}]

2004-08-03 22:44 71168 --a------ C:\WINDOWS\system32\sceclbm.dIl

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 22:44]

"PowerBar"="" []

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-05-04 20:21]

"NBJ"="C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" [2005-10-11 18:25]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-12-07 15:08]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2007-12-19 21:13]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-18 07:27 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-03 22:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"NvMediaCenter"="RunDLL32.exe" [2004-08-03 22:44 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 09:45]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 02:41]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-10-25 18:58]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"postSetupCheck"="C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe" [2004-08-03 22:44]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe" []

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 22:44]

"AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-24 09:46]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-24 07:05:26]

Anti-Spyware Blocker.lnk - C:\Program Files\Anti-Spyware Blocker\Anti-Virus.exe [2005-03-28 22:59:20]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 04:21:22]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04]

Eksplorator.lnk - E:\Edbud3.12\Eksplorator.exe [2007-03-23 17:18:10]

S3 sony_ssm.sys;sony_ssm.sys;C:\DOCUME~1\ja\USTAWI~1\Temp\sony_ssm.sys []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128b8-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - G:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128b9-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - H:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{adb128ba-b225-11dc-ad77-0016e633a4d2}]

\Shell\AutoRun\command - I:\autorun.exe

\Shell\directx\command - I:\DirectX9\dxsetup.exe

\Shell\setup\command - I:\setup.exe

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-12-22 11:41:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

 • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-27 06:26:29

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ??????????????w???w???????w?m?wx????????m?w???????? ??????????????|x???0???????????? nt???w????????????????? ??????M???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-27 6:26:48

C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-26 14:37

_________________________________________________________________________________________

Jest... zrobiłem del Avasta i Anty... a nastepnie podłączyłem scan AVG. AVG przeszedł bez przeszkód. Skasowałem wpis w HiJackThis. Zrobiłem restart i... problemu NIEma :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:

A teraz pyt.:

 1. Co się stało z "chrymi" plikami z kwarantanny z Avast.

 2. To są pliki z kwarantanny AVG

C:\WINDOWS\system32\ipv6monr.dll

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP150\A0130295.dll

C:\WINDOWS\Installer.exe

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP151\A0131418.dll

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP151\A0131431.exe

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP152\A0131486.dll

C:\WINDOWS\System32\AClient.dll

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP152\A0133778.dll

!C:\WINDOWS\System32\gzmrt.dll

C:\System Volume Information_restore{1D46A4W2-7188-4872-A8E0-F3F3FF39FE4E}\RP267\A0200677.DLL

!C:\WINDOWS\System32\advvpi32.dll

!- W "object type" zaznaczone są czerwonym wykrzyknikiem co oznacza "Moved object"

Co z nimi????????

W avascie tych system Volume... było ok 15 :frowning: - Co to za pliki i jak z nimi postępować.

A tak w ogóle to dziękuje Ci za pomoc - dla mnie to czarna magia, a dla Ciebie poświęcenie Twojego czasu na bezinteresowna pomoc - Dzięki. :smiley: :slight_smile: :smiley: :slight_smile: :smiley:


(Db Budzynska) #19

mam ten sam problem i proszę o pomoc. nie znam się zbytnio na komputerze, więc to jest moje jedyne wyjście. oto mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:02:00, on 2007-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Gamevance\gamevance32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\InterVideo\WinDVR\WinScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\NAPI-PROJEKT\napisy.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://1-digital-media.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: rightonads optimizer - {10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C} - C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Assistant - {1648E328-3E5A-4EA5-A9C6-E5F09EE272DA} - C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

O2 - BHO: Gamevance Text - {7370F91F-6994-4595-9949-601FA2261C8D} - C:\Program Files\Gamevance\gvtl.dll

O2 - BHO: ads_optimizer - {9C8A568E-4201-478a-8536-526CF371D2E2} - C:\WINDOWS\system32\nse42.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AB41010D-4804-4793-A6A2-3B5EBE2348DD} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C11483F7-D7D8-4804-98D8-6055470BB989} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sys02853659373] C:\WINDOWS\sys02853659373.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [List Multi Knob Inside] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\64 01 list multi\dash grid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarL2007] "C:\DOCUME~1\UZYTKO~1\USTAWI~1\Temp\{2F181519-8B04-4A74-B430-507A04F1BCF9}\{D1DA2BA7-2592-4036-9BB2-DCCABDE8DC1A}\..\..\L2007tmp\Setup.exe" /SETUP:"/l0x0015"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKLM\..\Run: [Gamevance] C:\Program Files\Gamevance\gamevance32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKCU\..\Run: [win default] C:\DOCUME~1\UZYTKO~1\DANEAP~1\SLOWPE~1\Boob show.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Videos] "C:\Program Files\laughnetwork\update.exe" /background

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}] "C:\Program Files\Common Files\{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}\Update.exe" mc-110-12-0000140

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}] "C:\Program Files\Common Files\{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}\Update.exe" mc-110-12-0000140 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}] "C:\Program Files\Common Files\{2C052C91-068B-1045-0820-020911020030}\Update.exe" mc-110-12-0000140 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinScheduler.lnk = C:\Program Files\InterVideo\WinDVR\WinScheduler.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: BlackMoon FTP Service (BMFTP-RELEASE) - Unknown owner - C:\Program Files\Selom Ofori\BlackMoon FTP Server\FTPService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe


--

End of file - 8429 bytes

(Db Budzynska) #20

Widzę, że n ie ma chętnych do pomocy :frowning: , a szkoda bo jest to dla mnie bardzo ważne. Czekam dalej...