Błąd przy aktualizacji pakietów w Linux Mint


(stb.kornel) #1

Witam,
Próbowałem już wielu sposobów ale bezskutecznie.
Jak chcę coś zaktualizować to dostaję coś takiego:

Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.23-0ubuntu9)…
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-375/libEGL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig.real: /usr/lib32/nvidia-375/libEGL.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/libbrcolm2.so.1 is not a symbolic link

/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/libbrscandec2.so.1 is not a symbolic link

Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
grub-pc
linux-image-4.4.0-91-generic
linux-image-4.4.0-92-generic
linux-image-4.4.0-93-generic
linux-image-4.4.0-96-generic
linux-image-extra-4.4.0-91-generic
linux-image-extra-4.4.0-92-generic
linux-image-extra-4.4.0-93-generic
linux-image-extra-4.4.0-96-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Ktoś mi pomoże?


#2

Odnośnie bibliotek, jest to spowodowane konfliktami i aby ogarnąć temat robisz tak:

sudo mv /usr/lib/nvidia-375/libEGL.so.1 /usr/lib/nvidia-375/libEGL.so.1.org
sudo mv /usr/lib32/nvidia-375/libEGL.so.1 /usr/lib32/nvidia-375/libEGL.so.1.org
sudo ln -s /usr/lib/nvidia-375/libEGL.so.375.39 /usr/lib/nvidia-375/libEGL.so.1
sudo ln -s /usr/lib32/nvidia-375/libEGL.so.375.39 /usr/lib32/nvidia-375/libEGL.so.1

I podobnie dla każdej innej jaka Ci się “wyścierwia”.
Więcej info masz tutaj:

Co do reszty, potrzebuję całości tego, co pluje terminal, żeby zobaczyć który z pakietów się zbiesił :wink:
Albo zerknij na ten wątek, tam masz podane sposoby na ogarniecie, tylko sobie je dopasuj do swoich paczek.


(stb.kornel) #3

Dzięki za pomoc.
Robię upgrade i wygląda to tak:

kornel@kornel-linuks ~ $ sudo apt-get upgrade
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Obliczanie aktualizacji… Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
9 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Konfigurowanie pakietu grub-pc (2.02~beta2-36ubuntu3.12) …
Instalowanie dla platformy i386-pc.
Instalacja zakończona. Nie zgłoszono błędów.
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string
dpkg: błąd przetwarzania pakietu grub-pc (–configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
Konfigurowanie pakietu linux-image-4.4.0-91-generic (4.4.0-91.114) …
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-91-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-91-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-91-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-91-generic
Warning: No support for locale: pl_PL.utf8
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-91-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-91-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-91-generic
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-91-generic.postinst line 1052.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-4.4.0-91-generic (–configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
Konfigurowanie pakietu linux-image-4.4.0-92-generic (4.4.0-92.115) …
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-92-generic
Warning: No support for locale: pl_PL.utf8
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-92-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-92-generic
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-92-generic.postinst line 1052.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-4.4.0-92-generic (–configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
Konfigurowanie pakietu linux-image-4.4.0-93-generic (4.4.0-93.116) …
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-93-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-93-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-93-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-93-generic
Warning: No support for locale: pl_PL.utf8
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-93-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-93-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-93-generic
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-93-generic.postinst line 1052.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-4.4.0-93-generic (–configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
Konfigurowanie pakietu linux-image-4.4.0-96-generic (4.4.0-96.119) …
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-96-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-96-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-96-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-96-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-96-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-96-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-96-generic
Warning: No support for locale: pl_PL.utf8
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-96-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-96-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-96-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-96-generic
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-96-generic.postinst line 1052.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-4.4.0-96-generic (–configure):
podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu linux-image-extra-4.4.0-91-generic:
linux-image-extra-4.4.0-91-generic zależy od linux-image-4.4.0-91-generic; jednakże:
Pakiet linux-image-4.4.0-91-generic nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-extra-4.4.0-91-generic (–configure):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu linux-image-extra-4.4.0-92-generic:
linux-image-extra-4.4.0-92-generic zależy od linux-image-4.4.0-92-generic; jednakże:
Pakiet linux-image-4.4.0-92-generic nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-extra-4.4.0-92-generic (–configure):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu linux-image-extra-4.4.0-93-generic:
linux-image-extra-4.4.0-93-generic zależy od linux-image-4.4.0-93-generic; jednakże:
Pakiet linux-image-4.4.0-93-generic nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-extra-4.4.0-93-generic (–configure):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu linux-image-extra-4.4.0-96-generic:
linux-image-extra-4.4.0-96-generic zależy od linux-image-4.4.0-96-generic; jednakże:
Pakiet linux-image-4.4.0-96-generic nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu linux-image-extra-4.4.0-96-generic (–configure):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
grub-pc
linux-image-4.4.0-91-generic
linux-image-4.4.0-92-generic
linux-image-4.4.0-93-generic
linux-image-4.4.0-96-generic
linux-image-extra-4.4.0-91-generic
linux-image-extra-4.4.0-92-generic
linux-image-extra-4.4.0-93-generic
linux-image-extra-4.4.0-96-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
kornel@kornel-linuks ~ $


(pocolog) #4

“Panie, kto to panu tak spi…” :laughing:
Czy ty przypadkiem nie brałeś kerneli od legendarnego Ext73, lub z jakiś zewnętrznych repozytoriów? Bo biorąc pod uwagę problemy ze sterownikami i kenrelami to mi właśnie ext73 pachnie :wink:


#5

To nie jajka od Ext… one nie syfią nic z grubem. To właśnie “grub-pc” mu nakopał. Miętówka nie używa “grub-pc”, a zwykłego grub’a. Trzeba się tego “pc” najpierw pozbyć, łącznie z jego konfigami. Potem instalacja poprawnie normalnego pakietu “grub”, konfiguracja jajek, jakie on wykryje… i powinno już być okej w miarę. Później wywaliłabym te zbędne kernele, bo nie potrzeba ich aż tyle. Zostawić tylko dwa najnowsze i styknie.
I zrobić ewentualnie porządek w paczkach, które można wywalić przez “autoremove”.


(stb.kornel) #6

No jakiś czas wszystko działało bez problemów. Nie jestem zbyt lotny w linuksie i prawdopodobnie po pijaku coś namieszałem :slight_smile: Kiedyś walczyłem z odpaleniem jakiegoś programu instalowałem pakiety i odpalałem skrytpty jakie tylko znalazłem na różnych forach w temacie tegoż programu właśnie. Spróbuję jeszcze podziałać


(stb.kornel) #7

Nikt inny tylko ja sam własnymi rękami to spie…:slight_smile: Kernele instalowałem tylko przez menedżera aktualizacji


(stb.kornel) #8

Jest dobrze:

kornel@kornel-linuks ~ $ sudo apt-get upgrade
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Obliczanie aktualizacji… Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.

Teraz zrobię jeszcze restart i … ciekawe czy GRUB odpali


(marcin82) #9

Mała uwaga - do aktualizacji staraj się używać komendy apt-get dist-upgrade.


(stb.kornel) #10

No i po restarcie grub nie odpalił! Tzn. chyba się załadował ale nie ma listy tylko można wpisywać polecenia. Teraz lecę ze SLAXa Live. Tego Grub-Pc wywaliłem i zainstalowałem normalnego (lagacy). Co robić ?


(Domker) #11

Zrób to, co pisałem w tym temacie:

(będziesz potrzebował bootowalnego Minta z live USB/CD)


(stb.kornel) #12

Dzięki za podpowiedź, ale w międzyczasie zainstalowałem na nowo GRUBa no i oczywiście nie mam teraz możliwości odpalenia windowsa. Mam wszystkie kernele minta i memtest. Czy da się go jeszcze jakoś dopisać do listy startowej GRUBa?


(Domker) #13

Paczkę “os-prober” masz zainstalowaną? Jest m. in. odpowiedzialna za wykrycie Windows i dodanie go do listy menu GRUB.

Oczywiście po instalacji trzeba wykonać:
sudo update-grub
Aby zregenerować listę systemów.
Przy regeneracji konfiguracji menu powinieneś zobaczyć coś takiego na końcu mniej więcej (mniej więcej, bo u mnie wszystko startuje w trybie UEFI)

Znaleziono Windows Boot Manager na /dev/sda2@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
gotowe


(stb.kornel) #14

os-prober znajduje:

kornel@kornel-linuks ~ $ sudo os-prober
/dev/sda1:Windows Recovery Environment (loader):Windows:chain
/dev/sda2:Windows 10 (loader):Windows1:chain
/dev/sda3:Windows 10 (loader):Windows2:chains:

a dalej

kornel@kornel-linuks ~ $ sudo update-grub2
Tworzenie pliku konfiguracyjnego grub…
/etc/grub.d/10_linux: 3: /etc/grub.d/10_linux: Syntax error: Unterminated quoted string

update-grub to samo


(Domker) #15

Nieźle masz tam namieszane :stuck_out_tongue:
W każdym razie pliki, których się czepia należą do pakietu “grub”.
Spróbuj:
sudo apt-get --purge grub && sudo apt-get install grub && sudo update-grub
//oczywiście purge usunie gruba wraz z jego plikami konfiguracyjnymi


#16

W Mincie? dist-upgrade? To działa tylko w Ubuntu. Mint od dawien dawna tego już nie ma. Komendę owszem można wydać, bo samo polecenie jest, ale nie da ono praktycznie nic takiego, jak ma to miejsce w Ubuntu.
Poza tym “apt-get” to też tak sobie. Miętówka od wczesnych wersji beta 18.x używa samego “apt” i jest to polecane przez samych twórców systemu.


#17

grub-pc, nie grub. To musi najpierw wywalić całkowicie. Błąd składni jest właśnie przez to, że ma wpakowanego grub-pc i coś gdzieś jeszcze zostało z niego niewywalone.


(pocolog) #18

Apt to nawet Debian używa. Marcinowi pewnie chodziło o “apt full-upgrade” :wink:


#19

Tak, to wiem… Miałam na myśli tą nową implementację w Mięcie.
W Mięcie pójdzie tylko “dist-update”. Reszta to domena stricte Ubuntowa.


(Domker) #20

Obecnie nie pracuję na Debianopodobnych dystrybucjach, więc posługuję się starszą składnią (apt-get), która mimo wszystko też jest poprawnie interpretowana :wink:
Nie chcę walnąć “babola” podając polecenie w nowej formie :smile:
Chyba, że różnica jest tylko w pierwszym członie, a parametry te same.