Podział sieci na podsieć jak to wyliczyć?

Mam dane

liczba komputerów w sieci Dostępne adresy

A B C D E IP maska

80 140 25 10 50 70.70.70.0 23

Nazwa sieci

typ sieci [LAN/WAN]

Liczebność hostów

wymagana liczba nr IP w podsieci (liczba potrzebnych nr IP) maska

Liczba dostępnych adresów IP

Czy liczba dostępnych adresów IP jest wystarczająca?

dla każdej podsieci A B C D E

Nie chcę byście mi to zorwiązali a ja przepisze to wytłumaczcie mi jak to się robi sporo linków znalazłem ale nie kapuje i tak co mam zrobić ?? prosze o pomoc

Najważniejsza jest zamiana adresu IP sieci na jego wersję binarną. Np. sieć 192.168.0.0 ma adres binarnie zapisany jako:

11000000.10101000.00000000.00000000 (binarnie 0 może być zapisane równie dobrze jako osiem zer).

Dzieląc sieć na podsieci potrzebujesz ustalić maskę. Maska określa ile bitów, licząc od przodu, będzie niezmiennych, a ile się może zmienić. Adres IP zawiera 4 oktety po 8 bitów, więc maska musi być mniejsza od 32 (a w zasadzie 31). Maska w postaci CIDR to właśnie ilość bitów, zapisywana jest w postaci /cośtam, np. /16. Istnieje jeszcze sposób zapisu maski w postaci 255.255.0.0, gdzie musisz wyznaczyć odpowiednią postać maski w postaci czterech oktetów.

Sieć 192.168.0.0/16 ma 16 bitów stałych i 16 bitów zmiennych. Na 16 bitach możesz zaadresować (2^16)-2 hostów - bo jeden adres (pierwszy adres w sieci, z samymi 0 na końcu, w części zmiennej) jest adresem sieci, ostatni adres (same 1 na końcu części zmiennej) jest adresem rozgłoszeniowym sieci.

Jeżeli chcesz podzielić sieć 192.168.0.0/16 na dwie, równe, to wystarczy, że dodasz kolejny bit do maski. 192.168.0.0/17 ma binarnie postać:

11000000.10101000.00000000.00000000, 17 bitów jest stałych w sieci, czyli adresy pierwszej sieci zaczynają się od 11000000.10101000.00000000.00000000, a są do 11000000.10101000.01111111.11111111, natomiast adresy drugiej sieci będą od 11000000.10101000.10000000.00000000, do 11000000.10101000.11111111.11111111.

W swoim zadaniu masz sieć 70.70.70.0 i maskę /23. 23 bity adresu są stałe, resztę możesz zmieniać wedle uznania. Musisz znaleźć takie długości masek, gdzie to będzie prawidłowo działać.

Dzielisz w swoim zadaniu 70.70.70.0/23 na 5 podsieci, A ma mieć 80 hostów, B-140, C-25, D-10, E-50. Nie da się stworzyć sieci, w której będziesz miał np. 80 hostów - musisz sobie dobrać najbliższą potęgę 2, która to będzie spełniać. Dla A to będzie 128 (2^7), dla B to będzie 2^8=256, dla C to będzie 32, dla D to będzie 16, dla E to będzie 64.

70.70.70.0/23 pozwoli na zaadresowanie 2^(32-23)=2^9=512 adresów.

Pierwsza podsieć, A, ma mieć 128 adresów. Zaczynać się będzie od 70.70.70.0. Kończyć się będzie 128 adresów później:

Start: 01000110.01000110.01000110.00000000, 23 bity muszą być niezmienne, więc po dodaniu 128 (binarnie 100000000) pierwsza sieć zaczyna się na 70.70.70.0 i kończy na 70.70.70.128. Maska to /25, bo 128=512/4. 4 bierze się stąd, że każdy dodany bit do maski dzieli liczbę adresów przez 2, dodaję 2 bity, więc mam 128 adresów. Pozostałe 128 adresów mogę rozdysponować pomiędzy sieci C, D i E.

Sieć B zacznie się na 70.70.71.0, ma 256 adresów, i musi więc skończyć się na 70.70.71.255/24. Nie może zaczynać się w połowie .70.0 i przechodzić do .71.0.

Sieć C zacznie się na 70.70.70.129, ma 32 adresy, więc potrzebna jest maska dająca 2^5=32 adresy, czyli 32-5=27. Zatem adresem sieci będzie 70.70.70.129/27. I tak dalej dla sieci D oraz E.

Mam nadzieję, że się nie pomyliłem nigdzie, dawno tego nie robiłem już.

Zaczynasz od podsieci, która ma największą liczbę hostów, czyli podsieć B=140 hostów. Musisz obliczyć ile potrzebujesz zostawić bitów na część adresu hosta (2^n-2), gdzie n to liczba bitów z adresu hosta, potrzebujesz 140 adresów, w tym przypadku musiałbyś użyć maski 24-bitowej (zostaje Ci 8-bitów z części adresu hosta, czyli 2^8-2=254 użyteczne adresy), w ten sposób podzielisz sieć na dwie podsieci (70.70.70.0 - 70.70.70.255 i 70.70.71.0 - 70.70.71.255), dzieje się tak, ponieważ pożyczyłeś 1-bit z części adresu hosta na część adresu sieci, w związku z tym masz tylko 2 kombinacje 0 lub 1 (liczbę podsieci wyliczasz na podstawie 2^n, gdzie n to liczba pożyczonych bitów, czyli 2^1=2 podsieci), więc w tym przypadku musiałbyś zastosować podział ze zmienną długością maski (VLSM), w innym przypadku nie stworzysz kolejnych podsieci. W takim przypadku kolejną siecią jaką dzielisz na mniejsze kawałki jest sieć 70.70.71.0, dla kolejnej podsieci potrzebujesz co najmniej 80 użytecznych adresów, czyli musisz zostawić 7 bitów w części hosta (2^7-2=126 użytecznych adresów), wówczas maska będzie 25-bitowa (70.70.71.0 - 70.70.71.127 i 70.70.71.128), kolejna sieć jaką dzielisz na kawałki to sieć 70.70.71.128 itd. itd.

Jednak się pomyliłeś :wink:

Pierwsza sieć owszem ma 128 adresów z czego dwa adresy odpadają na adres sieci i adres rozgłoszeniowy, więc pierwsza podsieć ma zakres 70.70.70.0 - 70.70.70.127, użyteczne adresy od 70.70.70.1 - 70.70.70.126, kolejna podsieć zaczyna się od 70.70.70.128 - 70.70.70.255, użyteczne adresy od 70.70.70.129 - 70.70.70.254.

Pozdrawiam!

Ach, faktycznie, jeden adres za dużo. Tak mi coś nie pasowało w nim :wink:

No i największa podsieć potrzebuje adresów dla 140 hostów, więc 128 (126 użytecznych) to i tak za mało :wink:

Pozdrawiam!

ok to rozumiem

dalej jest i nie rozumiem tego możesz troszke choć jaśniej już się pogubiłem po waszych postach

przepraszam ale nie rozumiem tego

nie rozumiem chyba się pomyliłeś ??? największa sieć 140 ma 256 (255 użytecznych) to wystarczająca ilość chyba no nie wiem uczę się tego mogę się mylić

Nie możesz mieć 255 użytecznych adresów, ponieważ dwa adresy odpadają - jeden na adres sieci, drugi na adres rozgłoszeniowy, tych dwóch adresów nie możesz przypisać hostom, dlatego użytecznych adresów masz 254 spośród 256 dostępnych adresów. Zresztą pisałem o tym wyżej.

Żeby to zrozumieć i umieć obliczyć, musisz wiedzieć, która część adresu jest adresem sieci, a która cześć adresem hosta. Adres sieci określa maska podsieci, reszta to część adresu hosta. W twoim przypadku adresem sieci są 23 najbardziej znaczące bity z całego adresu, reszta bitów to adres hosta.

Masz stworzyć 5 podsieci, rozpisujesz to sobie po kolei.

Podsieć A ma mieć 80 hostów, podsieć B ma mieć 140 hostów, podsieć C ma mieć 25 hostów, podsieć D ma mieć 10 hostów i podsieć E ma 50 hostów. Zasada jest taka, że zaczynasz obliczać adresy dla podsieci, która ma najwięcej hostów, czyli podsieć B. Dysponujesz adresem 70.70.70.0/23, czyli zakres sieci 70.70.70.0 - 70.70.71.255, czyli masz do dyspozycji 512 adresów, z tego 510 adresów możesz przydzielić hostom, bo adres 70.70.70.0 jest adresem sieci, a adres 70.70.71.255 jest adresem rozgłoszeniowym. Dla podsieci B potrzebujesz 140 adresów, a musisz stworzyć 5 podsieci, więc obecną sieć musisz podzielić na kawałki, w twoim przypadku musisz dzielić sieć na podsieci ze zmienną długością maski (VLSM). Wiesz ile potrzebujesz mieć hostów w sieci, więc patrzysz, ile potrzebujesz bitów z adresu hosta, żeby to zrozumieć musisz sobie rozpisać adres do postaci binarnej, jak to zrobiłem poniżej.

Potrzebujesz zostawić 8-bitów na część adresów hosta, tym samym pożyczasz jeden bit na część adresu sieci, maska będzie 24-bitowa. Dlaczego 8-bitów? Ponieważ 7 da Ci tylko 128 adresów, w tym 126 do wykorzystania (2 do potęgi 7 - 2 = 126), czyli za mało, zostawiając 8 bitów masz do wykorzystania 254 adresy, czyli spokojnie starczy dla 140 hostów i zostanie na przyszłość, gdyby jakieś hosty były dołączane do tej podsieci.

pogrubione liczby oznaczają zablokowane bity, które się nie zmieniają, kolorem niebieskim zaznaczyłem pożyczony bit, który ma 2 kombinacje - 0 lub 1

01000110.01000110.0100011 0.00000000

11111111.11111111.1111111 0.00000000

na tej podstawie masz adres pierwszej posieci (maska podsieci z pożyczonym bitem), po wykonaniu operacji AND na liczbach binarnych powinieneś otrzymać adres sieci

01000110.01000110.0100011 0.00000000

11111111.11111111.1111111 1.00000000

________________________________________

01000110.01000110.01000110.00000000

po przelliczeniu na liczby dziesiętne, powinieneś otrzymać adres

70.70.70.0

adres rozgłoszeniowy - wszystkie bity adresu hosta są jedynkami

01000110.01000110.0100011 0.11111111

po przelliczeniu na liczby dziesiętne, powinieneś otrzymać adres

70.70.70.255

druga podsieć (zero zamienia się na jedynkę - druga kombinacja pożyczonego bitu)

01000110.01000110.0100011 1.00000000

11111111.11111111.1111111 1.00000000

________________________________________

01000110.01000110.01000111.00000000

po zmianie na liczby dziesiętne

70.70.71.0

adres rozgłoszeniowy

01000110.01000110.0100011 1.11111111

po zmianie na liczby dziesiętne

70.70.71.255

Masz dwie podsieci, w jednej możesz zadresować 254 hosty, więc liczba jest wystarczająca, czyli podsieć B masz już załatwioną. Teraz kolejna największa podsieć ma 80 hostów, więc potrzebujesz zostawić 7-bitów na część hosta z adresu 70.70.71.0, znowu pożyczasz 1 bit na część adresu sieci, więc znowu masz 2 kombinacje, czyli kolejne 2 podsieci (nie będę już tego przekształcał binarnie), 7 bitów z części adresu hosta pozwoli zaadresować, jak pisałem wyżej 126 hostów, czyli wystarczająca ilość dla tej podsieci. Potem jedną z tych podsieci dzielisz na kolejne. Efekt końcowy powinien wyglądać tak:

Podsieć B - 70.70.70.0/24

70.70.70.0 - 70.70.70.255 - 254 użyteczne adresy

Podsieć A 70.70.71.0/25

70.70.71.0 - 70.70.71.127 - 126 użytecznych adresów

Podsieć E 70.70.71.128/26

70.70.71.128 - 70.70.71.191 - 62 użyteczne adresy

Podsieć C 70.70.71.192/27

70.70.71.192 - 70.70.71.223 - 30 użytecznych adresów

Podsieć D 70.70.71.224/28

70.70.71.224 - 70.70.71.239 - 14 użytecznych adresów

I powinno Ci zostać do wykorzystania jeszcze 16 adresów (14 użytecznych adresów).

Pozdrawiam!

Chyba już zrozumiałem a dla pewności sprawdź mnie czy dobrze myślę

Jak bym chciał kolejne 5 podsieci dołączyć po 2 hosty to były taki zapis:

F 70.70.71.240 - 70.70.71.243 masce/29

G 70.70.71.244 - 70.70.71.247 /30

H 70.70.71.248 - 70.70.71.251 /31

I 70.70.71.252 - 70.70.71.255 /32

J 70.70.72.0 - 70.70.72.1 /33??? poprostu o tym adresie IP już nie mam adresów ?? by stworzyć podsieć kolejną ?? dobrze myślę

dziękuję Ci że mi to wytłumaczyłeś dzięki wielkie

PS

Prośba do administratora może taki temat przyczepić do tego działu jak przeliczać takie rzeczy

Jeśli wiesz, że każda podsieć ma mieć tylko dwa hosty, to maska podsieci dla każdej podsieci będzie taka sama, w tym przypadku maska będzie 30-bitowa, czyli na adres sieci przeznaczasz 30 bitów, zostaną Ci 2 bity na adres sieci, a to Ci da 4 adresy, czyli 2 adresy, które możesz przypisać hostom.

W przypadku maski 29-bitowej możesz stworzyć podsieć mającą 8 adresów (6 adresów możesz przypisać hostom), więc ta podsieć miałaby zakres 70.70.71.240 - 70.70.71.247, w przypadku maski 30-bitowej, miałaby zakres 70.70.71.240 - 70.70.71.243. Liczbę podsieci liczysz wg wzoru 2 do potęgi n-tej (2^n), gdzie n to liczba pożyczonych bitów (z adresu hosta), liczbę adresów hosta liczysz wg wzoru 2 do potęgi n -2 (2^n - 2), gdzie n w tym przypadku, to liczba bitów zostawionych na adres hosta.

Tu jest dobrze.

Ta sieć przy tej masce ma tylko 2 adresy 70.70.71.248 - 70.70.71.249 i tak naprawdę nie przypiszesz do tej sieci żadnego hosta, ponieważ 70.70.71.248 to adres sieci, którego nie możesz przypisać do żadnego hosta, 70.70.71.249 to adres rozgłoszeniowy, tego adresu też nie możesz przypisać żadnemu hostowi.

Maska 32-bitowa oznacza, że cały adres to adres sieci, żaden z bitów nie określa adresu hosta.

Tak, dobrze myślisz. Adres IP w wersji 4 jest adresem 32-bitowym, maska 33-bitowa w tym przypadku nie istnieje :wink:

Tak, jak pisałem, zostało Ci 16 adresów (14 do przypisania hostom) do wykorzystania, jeśli chcesz stworzyć 5 podsieci tylko po 2 hosty, to w tym przypadku stosujesz podział ze stałą długością maski, potrzebujesz dwa adresy, więc potrzebujesz zostawić 2 bity na część adresu hosta, cały adres składa się z 32 bitów, więc 32 - 2 = 30, czyli maska podsieci będzie 30-bitowa, oznacza to, że na adres sieci przeznaczone jest 30 najbardziej znaczących bitów. Tylko uwaga! Sieć którą dzielisz na kolejne kawałki ma maskę 28-bitową, więc w tym przypadku pożyczasz 2 bity na adres sieci, a to oznacza, że możesz stworzyć tylko 4 podsieci (liczbę podsieci obliczasz na podstawie 2^n inaczej 2 do potęgi n-tej, gdzie n to liczba pożyczonych bitów, czyli 2 do potęgi 2 = 4, ponieważ pożyczasz 2 bity z adresu hosta na adres sieci), więc nie stworzysz tak, jak zakładasz, 5 podsieci.

Pokażę to jeszcze raz na liczbach binarnych, aby było łatwiej to zrozumieć (pogrubioną czcionką zaznaczyłem zablokowane bity, one się nie zmieniają, a kolorem niebieskim pożyczone bity z części adres hosta na część adresu sieci).

01000110.01000110.01000111.1111 0000

11111111.11111111.11111111.1111 1100

te dwa bity (liczby zaznaczone na niebiesko) mają po 2 kombinacje - 0 lub 1, czyli razem mają 4 kombinacje, czyli 4 podsieci

Pierwsza kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 0000

11111111.11111111.11111111.1111 1100

_____________________________________

01000110.01000110.01000111.11110000

dziesiętnie

70.70.71.240

druga kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 0100

11111111.11111111.11111111.1111 1100

_____________________________________

01000110.01000110.01000111.11110100

dziesiętnie

70.70.71.244

trzecia kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 1000

11111111.11111111.11111111.1111 1100

________________________________________

01000110.01000110.01000111.11111000

dziesiętnie

70.70.71.248

czwarta kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 1100

11111111.11111111.11111111.1111 1100

________________________________________

01000110.01000110.01000111.11111100

dziesiętnie

70.70.71.252

Natomiast adres rozgłoszeniowy ma w adresie hosta ma same jedynki, czyli

Pierwsz kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 0011

dziesiętnie

70.70.71.243

Druga kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 0111

dziesiętnie

70.70.71.247

trzecia kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 1011

dziesiętnie

70.70.71.251

czwarta kombinacja

01000110.01000110.01000111.1111 1111

dziesiętnie

70.70.71.255

W ten sposób otrzymujesz taką adresację.

Podsiec 1

70.70.71.240/30 (maska podsieci 255.255.255.252)

zakres adresów 70.70.71.240 - 70.70.71.243

adres sieci 70.70.71.240

adres rozgłoszeniowy 70.70.71.243

adresy, które możesz przypisać hostom 70.70.71.241 - 70.70.71.242

Podsieć 2

70.70.71.244/30 (maska podsieci 255.255.255.252)

zakres adresów 70.70.71.244 - 70.70.71.247

adres sieci 70.70.71.244

adres rozgłoszeniowy 70.70.71.247

adresy, które możesz przypisać hostom 70.70.71.245 - 70.70.71.246

Podsieć 3

70.70.71.248/30 (maska podsieci 255.255.255.252)

zakres adresów 70.70.71.248 - 70.70.71.251

adres sieci 70.70.71.248

adres rozgłoszeniowy 70.70.71.251

adresy, które możesz przypisać hostom 70.70.71.249 - 70.70.71.250

Podsieć 4

70.70.71.252/30 (maska 255.255.255.252)

zakres adresów 70.70.71.252 - 70.70.71.255

adres sieci 70.70.71.252

adres rozgłoszeniowy 70.70.71.255

adresy, które możesz przypisać hostom 70.70.71.253 - 70.70.71.254

Nie ma sprawy, z chęcią wyjaśnię Ci wszystko czego nie rozumiesz.

Pozdrawiam!

super czy to dotyczy podziału na 50 ?
tak? przepraszam zaczęłam się już gubić w tych liczbach
roobal przerobiłam z korepetytorem ten podział na część dresową i część hostową ale dziękuje ze to napisałeś
z waszych zapisów mi wynika ze 50 komputerów będzie miało 4 podsieci tak i teraz na tym mam się skopić tak bo siec mam dobrze obliczona wszystko na razie dobrze rozumiem, tak? przepraszam ale ja 2 raz w życiu robię takie zadnie i jeszcze nie wiem jak powinnam na to patrzeć rozumiem ze mogę skorzystać z waszych notatek by jeszcze raz policzyć podsieci tak ?
bardzo dziękuje za pomoc